Nowe składy zarządów spółek

W ostatnich dniach nastąpiły zmiany we władzach spółek grupy kapitałowej ZE PAK; 25 czerwca br. rady nadzorcze PAK KWB Konin oraz PAK KWB Adamów powołały zarząd VIII kadencji w następującym składzie: prezes zarządu – Paweł Markowski, członkowie zarządu – Paweł Lisowski i Jarosław Wójcik.
Pan Jarosław Wójcik pracował ostatnio na stanowisku dyrektora finansowego ZE PAK, jako członek zarządu PAK KWB Konin oraz PAK KWB Adamów sprawuje nadzór nad realizacją usług wykonywanych przez służby ZE PAK na rzecz kopalń w obszarze działalności finansowej spółek, księgowości, sprawozdawczości, kontrolingu, planowania i skarbu.

Nastąpiły również zmiany w zarządzie spółki PAK Górnictwo; 30 czerwca br. zwyczajne zgromadzenie wspólników powołało zarząd VIII kadencji. Prezesem zarządu został Zbigniew Bryja, a członkami Marcin Kapuściński, Dariusz Szymczak i Krzysztof Pawelec.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki PAK Infrastruktura 29 czerwca br. powołało w skład zarządu Grzegorza Insiaka powierzając mu funkcję prezesa zarządu.    eg

 

Dodaj komentarz