Na dobrej drodze

Od początku lipca mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi mogą korzystać z wyremontowanej drogi, łączącej dwa sołectwa, Nieświastów i Komorowo, znacznie skracającej dojazd do siedziby gminy. Remont drogi został w całości sfinansowany przez PAK KWB Konin.

To  efekt  ubiegłorocznych uzgodnień  pomiędzy  kopalnią  a  gminą.  Na mocy przyjętych postanowień  w grudniu 2019 roku spółka nieodpłatnie przekazała gminie trzy obiekty drogowe i zobowiązała się pokryć koszty remontu drogi Nieświastów – Komorowo. Na odcinku o długości 800 m wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz poszerzono jezdnię z 4 m do 5,5 m.

Dziękujemy, że kopalnia sfinansowała remont tego obiektu. Prace zostały wykonane bardzo szybko i sprawnie. Mieszkańcy już sobie skracają przejazd; bez tej drogi, żeby dojechać do siedziby gminy, musieliby nadłożyć minimum 12 km. Jest to więc odcinek bardzo ważny komunikacyjnie, a przede wszystkim umożliwia bezpieczny przejazd. Musimy pamiętać, że zdrowie i życie naszych mieszkańców to wartość nadrzędna. Odbiór społeczny tego przedsięwzięcia jest więc bardzo dobry – powiedział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.

W 2019 roku Kazimierz Biskupi przejął cały układ sieci drogowej będący własnością PAK KWB Konin. To pierwsza gmina, która uregulowała stan prawny wszystkich obiektów drogowych należących do spółki. Kazimierz Biskupi przejął od kopalni także ponad 20 hektarów nieruchomości. – Mamy swoją wizję wykorzystania tych obszarów. Dzięki przejętym obiektom drogowym mamy dostęp do terenów, na których zamierzamy rozwijać działalność inwestycyjną, na przykład przeznaczyć je pod zabudowę farm fotowoltaicznych.  Liczymy, że współpraca z kopalnią nadal będzie dobra. Spółka już wyszła z gminy, ma tu mało nieruchomości, ale to nie znaczy, że nie możemy współpracować. My jako gmina mamy swoje możliwości, jesteśmy otwarci i – nie ukrywam – bardzo sprawni w sprawach administracyjnych czy inwestycyjnych. Jeżeli będą potrzebne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania czy w studium, możecie na nas liczyć – zadeklarował wójt Grzegorz Maciejewski.

Prezes zarządu kopalni Paweł Markowski z zadowoleniem przyjął słowa wójta: Bardzo cieszę się z tej deklaracji,  na pewno  z niej  skorzystamy.  To  jest  przykład,  że  można  sfinalizować  sprawę z korzyścią dla  obu stron, mimo  że rozmowy trwały  wiele lat.  Chcemy  współpracować  ze wszystkimi gminami,  taka  jest  filozofia  spółki.  Dzisiaj  w  swoim władaniu,  w dwóch  spółkach kopalnianych, mamy ponad 5 tysięcy hektarów, są to grunty, drogi, różne obiekty.  Chcemy jak najszybciej te  sprawy uregulować.  Jeżeli  jakieś obiekty  nie są  już  nam  potrzebne,  a mogą służyć  społeczności  lokalnej,  to będziemy  je przekazywać gminom.  Nie  jest  tajemnicą,  że  grupa  ZE PAK  będzie   się  przekształcała  w  kierunku  tzw. zielonej  energii,  a to  będzie  związane  z kwestiami  uzyskania pozwoleń  czy zmian planów zagospodarowania.  W tych sprawach  na pewno  będziemy współpracować z gminami,  bo jest to w  naszym wspólnym interesie – gminy, mieszkańców i firmy.        eg

1 –  Wyremontowana droga od strony Nieświastowa…
2 – 5  … i od strony Komorowa
7 –  W środku radny Jacek Ziarniak, sołtys Komorowa Kazimierz Szczepaniak i sołtys Nieświastowa Beata Staszak
8 –  Przedstawiciele gminy i kopalni podczas otwarcia drogi. Stoją od lewej: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Maciejewski, prezes PGKiM Romuald Starczewski, radny Jacek Ziarniak, wójt Grzegorz Maciejewski, prezes PAK KWB Konin Paweł Markowski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sołtys Nieświastowa Beata Staszak, sołtys Komorowa Kazimierz Szczepaniak, dyrektor Departamentu Obsługi Władz Spółki Dariusz Szymczak, prezes PAK Górnictwo Zbigniew Bryja, dyrektor Departamentu Inwestycji Karol Sobczak.

 

Dodaj komentarz