Zarząd kasy wybrany

W ostatni piątek czerwca członkowie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PAK KWB Konin wybrali 21 delegatów na walny zjazd. Pracownicy kopalni Konin mają ośmiu reprezentantów,  pracownicy  spółki  PAK  Górnictwo  dziesięciu,  pracownicy  ZE  PAK  dwóch,  a emeryci jednego.

Na walnym zjeździe, który odbył się 13 czerwca, wybrano zarząd i komisję rewizyjną na czteroletnią kadencję 2020-24.
W skład prezydium zarządu weszli: Wiesław Kwiatkowski – przewodniczący (pracownik JG-1), Janusz Michalak – skarbnik (DKG) oraz Iwona Kociszewska – sekretarz (JG-1).
Członkami zarządu zostali: Arkadiusz Cieśliński (PAK Górnictwo KWK), Dariusz Gulczyński (PAK Górnictwo MTW), Tomasz Kieliszek (PAK KWB Konin JG-1), Arkadiusz Mikołajczyk (PAK Górnictwo KJM), Ewa Mirecka (PAK Górnictwo KJE) oraz Henryk Wolski (emeryt).

Na przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano Małgorzatę Łyskawę (ZE PAK KW), a na sekretarza Lidię Roszak (ZE PAK SB). Skład komisji uzupełnia Grzegorz Korczakowski (PAK KWB Konin JG-1).     eg

 

Dodaj komentarz