Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie przełożył – tym razem do 30 listopada – rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego w sprawie decyzji środowiskowej dla odkrywki Złoczew. Od tej decyzji zależy przyszłość elektrowni Bełchatów.

To już dziesiąte odroczenie. GDOŚ prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z marca 2018 określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew”. Odwołanie ponad dwa lata temu złożyła Fundacja Greenpeace. Poprzednio wydanie decyzji odroczono do 31 sierpnia, a wcześniej do 29 maja.
W listopadzie 2018 roku koncern PGE GiEK złożył w Ministerstwie Środowiska wniosek o koncesję na wydobycie z odkrywki Złoczew. Resort rozpoczął postępowanie w tej sprawie pod koniec kwietnia 2019 roku.

Wartość inwestycji szacowana jest na 10-15 mld zł. Nowa odkrywka zapewniłaby miejsca pracy, a także przedłużyła żywotność bełchatowskiej elektrowni. Obecnie jest ona zasilana węglem z pola Bełchatów, gdzie surowiec będzie wydobywany do 2026 roku. W odkrywce Szczerców węgla wystarczy do 2036 roku, choć coraz częściej mówi się, że przy obecnym tempie wydobycia złoża mogą wyczerpać się kilka lat wcześniej.

PGE stara się o koncesję, ale nie przesądza, że nowa odkrywka będzie eksploatowana.  – PGE prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji na zagospodarowanie Złoczewa po wyczerpaniu obecnie eksploatowanego złoża Bełchatów. Uzyskanie koncesji nie oznacza rozpoczęcia inwestycji, a PGE na tym etapie zamierza zapewnić sobie możliwość jej realizacji. Ostateczne decyzje w tej sprawie nie zależą wyłącznie od PGE, ale w głównej mierze od otoczenia w kraju i Unii Europejskiej – mówi zarząd PGE podkreślając, że w kontekście wyczerpujących się w przyszłej dekadzie złóż węgla brunatnego i wyzwań europejskiej polityki klimatycznej dostrzega również potencjał rozwoju energetyki odnawialnej:  Już dzisiaj identyfikujemy możliwość budowy 100 MW w wietrze i 100 MW w fotowoltaice na terenach kompleksu Bełchatów.

Przedłużające się postępowanie w sprawie odkrywki Złoczew budzi coraz większy niepokój górników. W piątek, 28 sierpnia zorganizowali oni m.in. w tej sprawie protest w Warszawie pod siedzibą PGE oraz przed Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Na podst. WNP.pl

 

Dodaj komentarz