Tajemnice czaplińca

Istotą najbardziej oddziałującą na otoczenie jest niewątpliwie człowiek. Ale zwierzęta też mają w tym swój udział, przedstawiciele fauny wywierają silny wpływ na środowisko, w którym żyją.
Przykład możemy zaobserwować w Helenowie,  gdzie zadomowiły  się czaple.  Skolonizowały  sporą kępę drzew,  zbudowały  gniazda  w ich koronach i  rezydują tam od lat.  Okazuje się,  że obecność czapli  nie jest roślinom obojętna,  przeciwnie – efekty  intensywnej eksploatacji  są dla  drzew wyraźnie niekorzystne.    e

Fot. Marzena Gradecka i Piotr Ordan
1 – 3 – Czapliniec w Helenowie w roku 2015
4 – 7 … i w roku 2020

 

Dodaj komentarz