Koronawirus – nowe zalecenia

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego PAK KWB Konin, prezes zarządu wydał pismo okólne nr 2/2020. Dokument ten, obowiązujący od 12 października br., wprowadza dodatkowe regulacje mające na celu minimalizację zagrożenia koronawirusem.

Zgodnie z nowym zaleceniem wchodząc na teren zakładu pracy zakrywamy usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub w inny skuteczny sposób. Maseczkę można zdjąć na stanowisku pracy pod warunkiem zachowania 1,5-metrowej odległości od innych osób.
Opuszczając stanowisko pracy, przemieszczając się po terenie zakładu pracy oraz wychodząc z niego zakładamy maseczki lub inne środki ochronne. Rezygnujemy z podawania ręki innym osobom na terenie zakładu pracy.

Nadal obowiązują wcześniej wprowadzone zalecenia, czyli:
–  poddawanie się pomiarowi temperatury przy wejściu na teren zakładu,
–  dbałość o higienę poprzez częste mycie rąk,
– ograniczenie do minimum spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, w których przewidziane jest uczestnictwo dużej grupy ludzi,
– organizowanie spotkań przy wykorzystaniu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, jak telekonferencje czy wideokonferencje,
– ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów pomiędzy pracownikami,
– informowanie o możliwym kontakcie z osobą zarażoną lub udziale w zdarzeniu o podwyższonym ryzyku, np. z udziałem dużej ilości osób,
– inne zalecenia wynikające z pisma okólnego nr 1/2020 obowiązującego od 17 kwietnia br.

 

Dodaj komentarz