Do załogi kopalni Konin i Adamów

Drodzy Górnicy!

Barbórka – najważniejszy dzień w roku dla Braci Górniczej – to okazja do oceny dwunastomiesięcznej pracy, podsumowania osiągnięć i wyjaśnienia ewentualnych niepowodzeń. Ale przede wszystkim jest to sposobność do spotkań w gwareckim gronie, które umacniają poczucie wspólnoty i koleżeństwa, więzi tak silnie spajających załogi kopalń.

Jestem gorącym zwolennikiem kultywowania tradycji górniczych. Nasze cechowe obyczaje, nasze gwareckie uroczystości są bliskie memu sercu. Czuję się górnikiem, jestem z tego dumny i chciałbym świętować Barbórkę razem z Wami w sposób tradycyjny, stosowny do okazji.

Niestety, zaistniały szczególne okoliczności; ze względu na epidemię obowiązują obostrzenia sanitarne, do których musimy się stosować. Jako prezes firmy czuję odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i nie chcę nikogo z Was narażać na ryzyko zachorowania. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa uczestnikom naszych górniczych spotkań, podjąłem decyzję, aby odwołać imprezy barbórkowe. Uczyniłem to z żalem, bo wiem, jak ważny jest dla Was dzień naszej patronki i towarzyszące mu uroczystości.

Jest mi tym bardziej przykro, że w tym roku w obu naszych spółkach odnotowujemy wyjątkowe wydarzenia. Po 61 latach zamykamy działalność Kopalni Adamów, jest to zatem ostatnia Barbórka czynnego zakładu. Kopalnia Konin może się poszczycić jeszcze dłuższą historią – doskonali sztukę górniczą od 75 lat.
Zamierzaliśmy zapewnić uroczystą oprawę naszym barbórkowym spotkaniom, aby godnie podsumować dokonania obu zakładów. Nie jest to jednak możliwe. Dlatego pozwólcie, że tą drogą zwrócę się do Was, pracowników naszych kopalń.

Przeszliście szlak długi i niełatwy, bowiem w Wielkopolsce nie było wcześniej zakładów górniczych eksploatujących węgiel brunatny. Dla pionierów, jakimi byliście w pierwszych latach działalności kopalń, otwieranie kolejnych odkrywek stanowiło poważne wyzwanie techniczne i organizacyjne. Ale jednocześnie było okazją do nauki, którą doskonale wykorzystaliście, zapisując piękną kartę w dziejach polskiego przemysłu. Wydobywając i dostarczając surowiec do pobliskich elektrowni, kopalnie naszego zagłębia zajmowały ważną pozycję na mapie gospodarczej kraju. Możecie szczycić się nie tylko osiągnięciami technologicznymi, ale też poważnym wpływem na rozwój zacofanego gospodarczo regionu. Dzięki odkryciu złóż węgla brunatnego i powstaniu kopalń rozkwitł nie tylko Konin i Turek, ale również okoliczne miasta i gminy, które przez wiele lat zasilały swoje budżety pokaźnymi kwotami otrzymywanymi z racji prowadzenia działalności górniczej na ich terenie. Dzięki temu lokalne władze mogły znacząco podnieść poziom życia mieszkańców.

Eksploatacji kopalin zawsze towarzyszyła, tak charakterystyczna dla społeczności górniczej, troska o pozostawienie po sobie porządku. Staranne przeprowadzenie zabiegów rekultywacyjnych sprawiło, że nasze tereny poodkrywkowe dostały szansę na nowe życie. Można je zagospodarować w rozmaity sposób, stanowią na przykład doskonałą bazę dla nowych projektów opartych o odnawialne źródła energii.

Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez zaangażowania naszych załóg: kadry inżynieryjno-technicznej i szeregowych pracowników. Wielu z Was przepracowało w kopalni długie lata, nierzadko całe swoje zawodowe życie. Wszyscy włożyliście wiele wysiłku, energii i zapału, by zakłady funkcjonowały sprawnie, osiągając zaplanowane wyniki produkcyjne i finansowe. Dlatego dzisiaj, po upływie lat, możecie być dumni z dokonań swoich kopalń – ich sukcesy są Waszymi sukcesami, źródłem satysfakcji i słusznej zawodowej dumy. To dzięki Wam słowo „górnik” stało się synonimem solidności i odpowiedzialności.

Nie można pominąć faktu, że duży udział w uzyskaniu tak dobrych efektów mają ludzie, którzy dzisiaj są pracownikami spółki PAK Górnictwo. Do tej firmy przeszły wszystkie służby poza oddziałami stricte górniczymi, co oznacza, że płynna praca odkrywek jest możliwa tylko w oparciu o współdziałanie wszystkich stron. Doceniam to, że świadomość wspólnej odpowiedzialności i jednego celu wpływa na właściwe relacje pracowników naszych spółek, opartych na zaufaniu i koleżeństwie.

Mijający rok jest wyjątkowy nie tylko ze względu na zamykanie działalności kopalni Adamów i jubileusz kopalni Konin; przejdzie on do historii również z powodu nadzwyczajnych warunków, w jakich przyszło nam pracować. Panująca epidemia to wielki test dla nas wszystkich – dla pracodawcy, dla dozoru i załogi; od każdego wymaga szczególnej staranności i odpowiedzialności.

Dziękuję Wam za tę odpowiedzialną postawę, za sumienne wykonywanie pracowniczych obowiązków, za ogromne zaangażowanie, rzetelność i wytrwałość.
Z okazji zbliżającej się Barbórki przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności na przyszłe lata, zdrowia i sił, które pozwolą Wam zrealizować osobiste plany i marzenia.

Szczęść Boże! Niech żyje nam Górniczy Stan!

Paweł Markowski
Prezes Zarządu PAK KWB Konin
Likwidator PAK KWB Adamów

Dodaj komentarz