Wierni tradycji

Muzycy Orkiestry Dętej Kopalni Konin grają nie tylko dla górników, ale występują przy różnych okazjach, często zapewniając odświętną oprawę uroczystościom patriotycznym i państwowym. Docenił to Zarząd Główny Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych przyznając dwom muzykom górniczego zespołu medal upamiętniający sto lat niepodległości Polski.

W ten sposób uhonorowani zostali kapelmistrz Mirosław Pacześny i trębacz Andrzej Tylman. Kombatancka Odznaka Jubileuszowa „Polska Niepodległa 1918-2018” przyznawana jest ludziom „zasłużonym w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych”.

Medale miały zostać wręczone członkom orkiestry podczas Święta Niepodległości, które – ze względu na pandemię – w tym roku nie miało muzycznej oprawy, dlatego odznaki zostały przekazane w siedzibie zespołu 10 grudnia.  W imieniu Zarządu Głównego ZKiBWP odznaczenia dokonał Kazimierz Samulczyk, prezes zarządu okręgowego związku.

Są to medale jubileuszowe związane z niedawno obchodzonym stuleciem niepodległości. Przyznawane są nie tylko kombatantom, ale także ludziom zasłużonym dla kultury. Myślę, że wasza orkiestra, jako jedyna w Koninie, prezentuje wielką kulturę, dlatego nasz zarząd okręgowy wystąpił z wnioskiem o odznaczenia – podkreślił Kazimierz Samulczyk.
Jestem wzruszony i zobowiązany – odpowiedział po żołniersku kapelmistrz Mirosław Pacześny. A poproszony o komentarz dla GG dodał: Zawsze staramy się odpowiadać na apel kombatantów, bo wiemy, jakie to dla nich ważne. Chętnie uczestniczymy w uroczystościach, przynajmniej kilka razy w roku. Odznaczenia, które otrzymaliśmy, to wyróżnienie dla całej orkiestry.

Podczas ceremonii odznaczenia muzyków okazało się, że pan Samulczyk związany jest z górniczym zespołem nie tylko jako kombatant. – Byłem w tej orkiestrze, kiedy się tworzyła, od samego początku, kiedy kapelmistrzem był pan Jan Józefiak. Grałem przez rok, potem wyjechałem uczyć się zawodu, ale wróciłem i grałem jeszcze przez dwa lata. Dlatego każde spotkanie z orkiestrą jest dla mnie zaszczytem – wyjaśnił prezes Kazimierz Samulczyk.

Naszym muzykom serdecznie gratulujemy!    eg

Fot. Grzegorz Broniarczyk
Na zdjęciach kapelmistrz Mirosław Pacześny i Andrzej Tylman odbierają odznaczenia z rąk Kazimierza Samulczyka

 

Dodaj komentarz