Były jubileusze…  (2)

W zakończonym niedawno roku minęło 75 lat działalności kopalni Konin. Panująca pandemia oraz zmiany zachodzące w spółce nie stworzyły nastroju do świętowania, więc rocznica powstania firmy nie została uczczona. Ale mamy przecież wspomnienia, więc przypomnijmy, jak to drzewiej bywało.

Po hucznie obchodzonym półwieczu działalności, kolejny świętowany jubileusz przydarzył się w 65 roku istnienia kopalni. Był to czas nadziei i planów, obfitował też w historyczne wydarzenia.

W roku 2010 kopalnia pracowała już w układzie trzyodkrywkowym. Wydobycie węgla sięgnęło 8 773 tys. ton, z tego ponad 37 % pochodziło z Jóźwina, 33 % z odkrywki Drzewce, a 29 % z Kazimierza. Zdjęto prawie 52 mln m3 nadkładu, z tego aż 73 % na odkrywce Jóźwin. Średnie zatrudnienie wyniosło 3705 osób.

Odkrywka Kazimierz była na ostatnim etapie pracy, z zapasem węgla do połowy 2011 roku. Na Drzewcach zakończono eksploatację pola Bilczew i rozpoczęto wydobycie z pola A.

Rok jubileuszowy przebiegał pod hasłem uruchomienia Tomisławic, które miały zastąpić kończący eksploatację Kazimierz Północ. Budowa nowej odkrywki została zakończona w maju i od razu rozpoczęło się zdejmowanie nadkładu koparką KWK 1500s, do której wkrótce dołączył zmodernizowany SRs 1200.
Ważnym wydarzeniem było zakończenie montażu i oddanie do użytku pierwszej hiszpanki – koparki SRs 1800 Carmen, która we wrześniu rozpoczęła zbieranie nadkładu na Jóźwinie. W uroczystości odbioru maszyny wzięli udział goście z galicyjskiej kopalni As Pontes, skąd przywędrowały obie koparki.

Mimo iż od kilku lat systematycznie spadało zapotrzebowanie elektrowni, a zatem także wydobycie węgla, perspektywy nie były złe. Po Tomisławicach planowano uruchomienie Ościsłowa, które byłoby naturalnym przedłużeniem Jóźwina, z kolei odkrywkę Drzewce miało zastąpić złoże Mąkoszyn–Grochowiska. W planach znalazło się także zagospodarowanie złoża Piaski i Dęby Szlacheckie. Wszyscy wierzyli, że kopalnia ma solidne podstawy, by pracować jeszcze wiele lat.

Pojawiły się również ambitne projekty podjęcia działalności w zupełnie nowych obszarach. W marcu kopalnia wraz z firmą Global Wind Energy Poland utworzyła spółkę KWE (Konin Wind Energy), której celem była budowa farm wiatrowych na zrekultywowanych gruntach pogórniczych. Zakładano budowę farmy o mocy 175 MW, pierwsze turbiny miały stanąć w 2012 roku.

Sześćdziesięciopięciolecie kopalni nie zostało podkreślone osobnym spotkaniem, jak 25 lat wcześniej, ale obchody jubileuszowej Barbórki miały wyjątkowo uroczysty charakter. W przemarszu czwartego grudnia, mimo silnego mrozu, uczestniczyło wyjątkowo liczne grono pracowników. Historyczne akcenty obecne były niemal na każdym kroku – podczas kazania na mszy odprawionej w kościele św. Wojciecha oraz na akademii, która po raz pierwszy odbyła się poza Koninem w licheńskim hotelu „Magda”.

Jubileusz kopalni upamiętnił ogromny, 72-tonowy głaz pochodzący z odkrywki Jóźwin. Stanął przed biurowcem w Kleczewie jako pomnik przyrody i historii, przymocowana do niego tablica przypomina nazwy i daty funkcjonowania dziesięciu konińskich odkrywek. Rocznica stała się także okazją do opracowania historii kopalni.      eg

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz