Zrekultywowane obszary o powierzchni 2,2 tys. hektarów, w tym 1,5 tys. hektarów gruntów zalesionych, cztery miliony posadzonych drzew. Uformowany czwarty poziom zwałowiska wewnętrznego, zakończenie kształtowania zwałowiska zewnętrznego i utworzenie bliźniaczej Góry Kamieńsk. Tak przedstawia się rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w pobliżu bełchatowskiej kopalni. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ma na te tereny wiele planów.

Sztandarowym przykładem działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez spółkę jest Góra Kamieńsk, która stanowi atrakcję turystyczną i cieszy się ogromną popularnością. Do niedawna mówiono o jednym wzniesieniu, ale po 17 latach prac powstało drugie zwałowisko. Bliźniacza Góra Kamieńsk została  usypana  z   prawie 1 mld m sześc. nadkładu,  powierzchnia  jej  stopy  wynosi  1114  hektarów,  a  wysokość  około  170 m.   Do końca  2020  roku  posadzono  na niej  ponad  cztery  miliony drzew, na zwałowisku już dziś żyje wiele zwierząt.

Na terenie eksploatowanych wyrobisk Pola Bełchatów i Pola Szczerców mają powstać jeziora o łącznej powierzchni 4 tys. hektarów, ich głębokość sięgnie 170 m. W ubiegłym roku kopalnia zakończyła formowanie czwartego poziomu zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Prace zostały wykonane tak, by ukształtowana powierzchnia mogła stanowić linię brzegową przyszłych jezior. Powstaną one po 2050 roku, poziom zwierciadła wody będzie się stopniowo podnosił przez około 20 lat.

To nie koniec planów. W przyszłości obszar poeksploatacyjny będzie rajem dla miłośników rekreacji i ekstremalnych sportów. Za kilkadziesiąt lat będzie tu można jeździć na nartach, na rowerze, grać w golfa, wspinać się, kąpać i plażować. Plan przewiduje także powstanie autodromu, hipodromu oraz kompleksu parkowego, a także budowę muzeum górnictwa węgla brunatnego, w którym znajdzie się miejsce dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji węgla.             PGE GiEK S.A.

Na zdjęciach Góra Kamieńsk i jej bliźniacza siostra

 

Dodaj komentarz