GG 30 lat temu

Krótko z TEM
Remonty wagonów i elektrowozów, które do tej pory zlecane były na zewnątrz (wagony do FUGO, a elektrowozy do ZNTK „Lubań”), od nowego roku w całości przejęte zostały przez pion głównego mechanika działu przewozu kolejowego. W związku z tym część budynku warsztatu oddziału urządzeń mechanicznych nr 2  w  Pątnowie  została  przekazana  do  dyspozycji  TKZ  w  celu  naprawy wagonów, a część warsztatu oddziału KM-2 w Kazimierzu jest przeznaczona do naprawy elektrowozów.-

————
Z powodu zmniejszenia wydobycia nadkładu oraz ze względów ekonomicznych  najbardziej  materiałochłonne  i  energochłonne  koparki  D-1120  zostały wycofane z ruchu na odkrywkach Pątnów i Kazimierz. Już 6 XII  oddział  RM  przystąpił   do  demontażu  i  złomowania  koparki   D-1120  nr fab. 44 na odkrywce  Pątnów.  Przekazywanie  elementów  na złom  odbywa się  w  ścisłym porozumieniu  z  Działem Gospodarki Materiałowej – tak,  by uzyskać  jak  najkorzystniejszą cenę za złom.  Niestety,  wiele elementów,  które miały  być przeznaczone do upłynnienia,  nie  zostanie sprzedanych,  gdyż wszyscy  posiadacze koparek  typu D-1120  wycofują  je  z  eksploatacji.  Niektóre  konstrukcje  traktowane np.  jako  samodzielne  przenośniki  taśmowe mogą  być w przyszłości wykorzystane  w ciągach  przenośników  przy załadowniach  lub mostach  nad  trasami węglowymi.

„Głos Górnika” nr 3, 18 lutego 1991 r.

Na zdjęciu koparka D-1120 na odkrywce Pątnów

Dodaj komentarz