GG 30 lat temu

Oddział Zaopatrzenia Robotniczego
Dawno, dawno temu… w 1951 roku, 28 września ukazało się zarządzenie przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego. Według zarządzenia decyzję o utworzeniu OZR mieli podejmować ministrowie resortów pod warunkiem, że zakład pracy liczył więcej niż 1000 zatrudnionych lub był położony z dala od środków zaopatrzenia.

Minister Górnictwa i Energetyki swym zarządzeniem z 24 sierpnia 1953 r. zobowiązał podległe mu przedsiębiorstwa do powołania oddziałów zaopatrzenia w żywność i artykuły przemysłowe oraz zakładania tuczarni i gospodarstw rolnych. Kopalnia „Konin” spełniła drugi warunek tworzenia OZR, bowiem jej zakłady znajdowały się z dala od sieci sklepów i punktów usługowych. W Marantowie pobudowano tuczarnię świń (teraz są tam ośrodki działkowe), zorganizowano stołówkę, a w części parterowej budynku dyrekcyjnego sklepy: rzeźniczy, spożywczy i z artykułami przemysłowymi. Jako ciekawostkę warto dodać, że własnością kopalni był również majątek w Żychlinie.
W Kopalni „Konin” OZR funkcjonował w takiej strukturze do 1957 r., w którym to, zarządzeniem ministrów rolnictwa i finansów, gospodarstwo rolne odeszło od kopalni, a sklepy podporządkowano miastu.

Historia kołem się toczy. W styczniu 1977 r. ukazało się zarządzenie dyrektora kopalni w sprawie powołania Działu Zaopatrzenia Robotniczego. Zgodnie z decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki Atomowej kopalnia została zobowiązana do założenia gospodarstwa rolnego i wykorzystania na uprawy rolne części zrekultywowanych terenów górniczych oraz zaopatrywania załogi w artykuły spożywcze.
Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że był to okres narastającego kryzysu gospodarczego w Polsce. W czasie deficytu żywnościowego OZR spełniał swoje zadanie, umożliwiając pracownikom zakupienie środków spożywczych po cenach niejednokrotnie niższych niż w sieci sklepów państwowych. Pomagał również nabywać artykuły przemysłowe.

Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Klient nie ma potrzeby ubiegania się o towar. Z tego też względu OZR ogranicza się do prowadzenia stołówki i sklepu spożywczego w Kleczewie oraz bufetów w Dąbrowie i Kazimierzu. Ten ostatni sprzedaje ok. 60 porcji śniadaniowych dziennie, natomiast stołówka kleczewska dziennie wydaje do 130 śniadań i ok. 160 obiadów. Posiłki są tanie, bowiem narzut zamyka się w granicach 5-10%. Do obowiązków działu należy gotowanie mleka i kawy dostarczanych na wyznaczone stanowiska pracy, zaopatrzenie w zupy regeneracyjne w czasie dużych mrozów oraz wody mineralnej lub gazowanej w upały. OZR zapewnia wyżywienie uczestników uroczystości barbórkowych oraz innych okolicznościowych imprez kopalnianych, przygotowuje także paczki noworoczne dla dzieci.

„Głos Górnika” nr 5, 27 marca 1991 r.

Na zdjęciu budynek dyrekcji w Marantowie;  na parterze widoczne sklepy prowadzone przez OZR

Dodaj komentarz