Rozmowy o programie wsparcia dla pracowników

Przedstawiciele związków zawodowych działających w Grupie Kapitałowej ZE PAK spotkali się prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Maciejem Sytkiem oraz prezesem zarządu ZE PAK Piotrem Woźnym. Spotkanie, które odbyło się 3 marca br., dotyczyło działań związanych z przygotowaniem projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej.

Przedstawiciele organizacji związkowych oraz pracodawca przedstawili swoje uwagi do tego dokumentu. Zarówno związki zawodowe, jak i pracodawca zaakcentowali konieczność wyraźnego ujęcia w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji specjalnego programu wsparcia pracowników GK ZE PAK w pozyskiwaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Program ten powinien również pomagać pracownikom grupy kapitałowej w znalezieniu zatrudnienia poprzez wprowadzenie instrumentów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy (w tym dofinansowanie do podjęcia własnej działalności gospodarczej) oraz możliwość uzyskania przez potencjalnych pracodawców dopłat do wynagrodzeń dla zatrudnianych pracowników GK ZE PAK.
Uczestnicy spotkania uznali konieczność cyklicznego odbywania spotkań poświęconych tym zagadnieniom. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się 16 marca.

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz