Dodatkowy odkup akcji pracowniczych

Zespół Elektrowni PAK S.A. przystąpił do dodatkowego odkupu akcji pracowniczych PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Odkup odbywa się za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.
ZE PAK zamierza odkupić akcje kopalni Konin od zainteresowanych zbyciem akcjonariuszy za cenę 5,20 zł za jedną akcję.

Odkup akcji prowadzony  jest  w dniach  od 26 do 30 kwietnia 2021 roku  w godzinach  9:00 – 15:00  w Kleczewie, w budynku byłej stołówki OZR (sala szkoleniowa) przy ul. 600-lecia 9.
Prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie z Domem Maklerskim Trigon – call center tel. 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

 

Dodaj komentarz