W 2020 roku produkcja podstawowych paliw wykorzystywanych w energetyce, z wyjątkiem gazu ziemnego, zmalała w stosunku do roku 2019. Dynamika wydobycia rok do roku wynosi dla węgla kamiennego 88,1%, dla węgla brunatnego 91,4%, a dla gazu ziemnego prawie 102 %. Branża węgla brunatnego zanotowała spadki we wszystkich wskaźnikach produkcyjnych:  wydobyciu, zebranego nadkładu, zużycia energii elektrycznej oraz ilości wypompowanej wody.

W 2020 roku cztery kopalnie węgla brunatnego wydobyły łącznie 45 771 tys. ton surowca, o ponad 4,2 mln ton mniej niż w 2019 roku i 12,7 mln ton mniej niż w 2018. Największy udział ma tradycyjnie kopalnia Bełchatów – 34,9 mln ton (76,2% wydobycia krajowego). Kopalnia Konin zamknęła rok wydobyciem  na poziomie  5,1 mln ton  (11,2 %),  kopalnia Turów  na poziomie  5 mln ton  (11,1%),  a  kopalnia Adamów  na poziomie  700 tys. ton  (1,5%).
W  wymienionych kopalniach  zdjęto  w sumie  156 mln m3  nadkładu  (dynamika rdr  75,5%)  przy średnim  wskaźniku  N:W wynoszącym 3,4 m3/t.

Produkcja energii elektrycznej  w ubiegłym roku  wyniosła  157,7 TWh,  wobec 164 TWh w 2019.  Udział  węgla kamiennego  stanowił  46,2%,  węgla brunatnego  28,7%,  gazu ziemnego  10%,  wiatru niecałe  10%,  biomasy i biogazu  prawie 6%,  hydroenergetyki poniżej  2%,  a  źródeł fotowoltaicznych  1,2%.
Elektrownie i elektrociepłownie na węglu kamiennym wyprodukowały  68,7 TWh  energii,  a  te pracujące  na węglu brunatnym  38,2 TWh.
Moc zainstalowana  w  elektrowniach krajowych  na koniec  2020 roku  wynosiła 51 860 MW,  w tym w elektrowniach zawodowych  34 836 MW,  co stanowi  61,7% ogólnej mocy.

Źródło: Węgiel Brunatny nr 1 (114) 2021

1 – Produkcja węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego w roku 2019 i 2020
2 –  Udział kopalń w wydobyciu węgla i zdejmowaniu nadkładu w 2020 roku
3 –  Produkcja energii elektrycznej w roku 2019 i 2020

 

Dodaj komentarz