GG 30 lat temu

Sprawy socjalne
Służby socjalne kopalni mają co robić. Baza KWB poszerzyła się bowiem od ubiegłego roku o OWL i hotel. Restrukturyzacja kopalni miała m. in. spowodować pozbycie się niektórych obiektów socjalno-bytowych, mających wpływ na cenę węgla. Okazało się jednak, że wszelkie działania w tej sferze podejmować należy niezwykle ostrożnie. Niższe ceny we własnych ośrodkach to często istotny dodatek do płac. Udowodnił to rok bieżący: niewielka odpłatność za wczasy spowodowała lawinę wniosków.

***
W tym roku przyjęto zasadę, by wszystkie dzieci zgłoszone na kolonie mogły wyjechać na wakacje. Przygotowano w sumie 800 miejsc. W Kołobrzegu wypoczywać będzie 240 dzieci, w Krościenku 360, w Ciechocinku 70, w Pogorzelicy 80, w Lubiniu 40, a na obozie w Sławie – 10.

***
Nie wszyscy chętni będą mogli natomiast skorzystać z wczasów. Ogromna ilość zgłoszeń (głównie do ośrodka kołobrzeskiego) przekroczyła możliwości kopalni. Do OWL skierowano 689 osób, przy czym 3 letnie turnusy powiększono średnio ze 110 do 155 miejsc. Do Ślesina wyjedzie 400 osób, do Radzynia k/Sławy 90, a do Sobótki 36. Ogółem z wczasów skorzysta tego lata 1 200 osób.

***
Trzy konińskie przedszkola KWB (nr 5, 6 i 11) przekazane zostały ostatnio miastu. W sierpniu planuje się likwidację placówki nr 27 na Zatorzu. Oddane przedszkola nadal pozostaną placówkami oświatowymi – takie są przynajmniej przyrzeczenia prezydenta miasta. W piśmie przekazującym te obiekty kopalnia zaznaczyła, że mają one dalej funkcjonować jako przedszkola.

***
Przychodnia w Kazimierzu nadal pozbawiona jest lekarza. Osoba, która miała tam pracować, zrezygnowała. Obecnie trwają poszukiwania innych kandydatów, ale dziś trudno powiedzieć, kiedy nowy lekarz rozpocznie pracę.

***
Kwiecień był pierwszym miesiącem prawdziwego życia „Sonaty” – części hotelowej i gastronomicznej. Efekty są obiecujące: mimo trwających jeszcze zakupów inwestycyjnych udało się wyjść na plus. Są również kłopoty: nie skompletowano jeszcze całej załogi, trzeba też stworzyć pracownikom „Sonaty” systemy płacowe, które pozwolą ściągnąć do hotelu najlepszą kadrę.

***
OWL „Węgiel Brunatny” przekształcony zostanie prawdopodobnie w spółkę z o.o. W pierwszym kwartale br. obiekt ten przyniósł 220 mln zł zysku.

„Głos Górnika” nr 8, 24 maja 1991 r.

Na zdjęciach wypoczynek w kopalnianym ośrodku w Kołobrzegu (fot. archiwum)

 

Dodaj komentarz