Kazimierska opowieść

„Węgiel nadający się do eksploatacji ułożony był w kształcie nieregularnej podkowy, której zachodnie ramię zaczynało się w Kazimierzu Biskupim, wierzchołek był na północ od Kleczewa, a zachodnie ramię sięgało po wieś Bochlewo. (…) Teren przyszłej odkrywki był równiną z niewielkimi pofałdowaniami. Część południową i wschodnią porastały lasy szpilkowe i stały tu również zabudowania Kazimierza Biskupiego. Zachodni i północny teren zajmowały grunty rolne i skupiska wiejskie” – pisał o początkach odkrywki Kazimierz Zygmunt Kowalczykiewicz.*

Ta piąta w historii kopalni Konin odkrywka rozpoczęła wydobycie w październiku 1965 roku. Kilka poprzednich lat trwała budowa i przygotowania do eksploatacji. W latach 1957-59 przeprowadzono wiercenia, w efekcie których zebrano przytoczone wyżej informacje.
Od wiosny 1961 roku przez dwa lata wstępne prace na terenie przyszłej odkrywki prowadził Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego, który między innymi doprowadził energię elektryczną na miejsce planowanego wkopu otwierającego, zaczął też przekładać szosę łączącą Kazimierz Biskupi z Kleczewem i utwardził polną drogę do Pątnowa.

„Część wysokokalorycznego węgla zalegała pod Kazimierzem Biskupim, osadą założoną w średniowieczu, zamieszkałą w 1962 r. przez 1937 mieszkańców. We wsi znajdowały się dwa zabytkowe zespoły sakralne: romański kościół z XII wieku oraz szesnastowieczny kościół i klasztor fundacji Jana Lubrańskiego. Obie budowle wzniesione zostały dla upamiętnienia legendarnego męczeństwa Pięciu Braci Kazimierskich (1003 r.). Historyczna i architektoniczna wartość zabytków wzięta została pod uwagę i postanowiono nie eksploatować tej części złoża” – zaznaczył Zygmunt Kowalczykiewicz.

Atmosferę tamtych lat oddają zdjęcia, które zachowały się w kopalnianym archiwum. Zauważymy na nich kazimierskie uliczki, ze starymi zabudowaniami, obok których już pracują maszyny budowlane i urządzenia górnicze.        eg

* Zygmunt Kowalczykiewicz „Zaczęło się w Brzeźnie”, Konin 1995

Fot. archiwum

 

Dodaj komentarz