Jak podaje KWB Turów, 25 maja w Bogatyni odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych  oraz  zarządu  PGE  Polskiej  Grupy Energetycznej  z  pracownikami  Kopalni  i Elektrowni Turów.

Podczas spotkania wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych powiedział:  Podtrzymujemy  deklarację,  że nie ma mowy  o zamknięciu   Kopalni  Turów.   Zarówno  strona  rządowa,   jak  i PGE robiła dotychczas wszystko,  aby ten spór  ze stroną czeską zakończyć.  Zamknięcie kompleksu Turów  miałoby katastrofalne  skutki społeczne  i gospodarcze.  Podjęliśmy  rozmowy ze stroną czeską na różnych poziomach,  aby rozwiązać te sporne kwestie,  dotyczące odziaływania kopalni  na otoczenie.  Dzięki temu został  wypracowany pełen zestaw działań,  które będą  podstawą umowy dwustronnej kończącej spór.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu  PGE Polskiej Grupy Energetycznej,  zapewnił,  że pracownicy kompleksu energetycznego  Turów  mogą być spokojni:  Kopalnia w Turowie  pracuje i będzie dalej pracować.  Ani przez chwilę nie zakładaliśmy  innego scenariusza.  Posiadamy ważną,  legalnie wydaną koncesję,  na podstawie której  prowadzimy i będziemy  prowadzić wydobycie. Spełniliśmy  wszystkie warunki  potrzebne do otrzymania koncesji,  jak również zobowiązania  ustalone w trakcie konsultacji transgranicznych  ze stroną czeską.  We wrześniu kończymy  budowę prewencyjnego  ekranu chroniącego  wody gruntowe  na granicy kopalni.  Dodatkowo zgodnie  z trwającymi rozmowami  planujemy budowę wału ziemnego,  który będzie  zabezpieczał czeską stronę  przed pyłami z kopalni.  W ostatnich latach  kopalnia zrealizowała  inwestycje  minimalizujące wpływ  odkrywki na środowisko  o łącznej wartości  około 90 mln zł.

W komunikacie podkreślono również,  że spółka zrealizowała  już wiele projektów  inwestycyjnych  z myślą o mieszkańcach regionu,  w tym budowę  ekranów akustycznych  oraz instalacji do  zraszania ciągów węglowych,  czy wymianę  krążników  na cichobieżne.  Działania te sprawiają,  że kopalnia Turów  jest dobrym sąsiadem  dla lokalnych społeczności  – zarówno  polskiej, jak i  czeskiej oraz  niemieckiej.

W bliskim otoczeniu Turowa  funkcjonuje dziewięć  kopalni odkrywkowych węgla brunatnego  – pięć na terenie Czech,  cztery w Niemczech.  Zamierzamy jako PGE  zaprosić operatorów  tych kopalń  do współpracy  na rzecz sprawiedliwej transformacji,  ale także  w obszarze minimalizowania  wpływu działalności  wydobywczej na otoczenie.  Prowadzone obecnie rozmowy  są dobrą podstawą  do takiej  współpracy transgranicznej  w ramach euroregionu „Nysa”  –  dodał prezes zarządu PGE,   Wojciech Dąbrowski.

KWB Turów GiEK S.A.

Dodaj komentarz