Dookoła Kleczewa

Kopalnia Konin jest obecna na terenie gminy Kleczew od ponad 40 lat. To całkiem sporo, nawet biorąc pod uwagę długą historię miasta, obchodzącego w tym roku 650-lecie lokacji. Istniejąca na terenie gminy odkrywka Jóźwin powstała w 1971 roku, zapoczątkowaną wtedy działalność górniczą kontynuuje odkrywka Jóźwin IIB.
Wspólne lata kopalni i Kleczewa to wiele doświadczeń. Działalność górnictwa przynosi miastu spore dochody, dzięki nim gmina od lat regularnie plasuje się w czołówce najbogatszych w Polsce. Trzeba przyznać, że Kleczew umiejętnie wykorzystuje te pieniądze – wiele inwestuje, poprawia infrastrukturę, tworzy dobrą atmosferę dla przedsiębiorczości, co przekłada się na rozwój i nowe miejsca pracy.
Przez lata kopalnię i gminę łączyły nie tylko pieniądze. Władze Kleczewa mogły liczyć na pomoc w swoich działaniach, a wielu mieszkańców gminy znalazło zatrudnienie w kopalni.
Rozwój odkrywek wymaga zajmowania nowych terenów, uległy likwidacji niektóre wsie, ale powstały osiedla mieszkaniowe w Kleczewie i Złotkowie. W nowych budynkach zamieszkały osoby wykupione przez kopalnię oraz pracownicy firmy. Z działalnością kopalni związana jest także budowa sieci wodociągowej i przyłączy do gospodarstw. Powstają również drogi, zastępujące te odcinki, które ulegają likwidacji.
Wszystkie tereny po odkrywce są rekultywowane, kierunki rekultywacji kopalnia zawsze konsultuje z lokalnym samorządem. Duża część tych obszarów została oddana rolnictwu, na dawnych zwałowiskach rosną dziś słoneczniki czy kukurydza.
Ale tereny pogórnicze stwarzają też szerokie możliwości zmiany sposobu użytkowania. Obok rekultywacji rolnej, jest także parkowo-leśna i rekreacyjna, wykorzystująca nowe zbiorniki wodne. W Kleczewie powstają dwa wielohektarowe akweny – jeden po odkrywce Kazimierz Północ, drugi w wyrobisku Jóźwina. Urozmaiceniem krajobrazu są też oczka wodne, np. w okolicach Złotkowa.
Dobry przykład wykorzystania terenu po odkrywce stanowi kleczewski Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej, zwany przez górników Maltą Bis. Jego powstanie było możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, ale podstawowe ukształtowanie terenu wykonali pracownicy kopalni. A manewrowanie zwałowarką na dość ograniczonym obszarze i przy przewyższeniu rzędu 70 m wcale nie było łatwe.
W tym kontekście symbolicznej rangi nabiera fakt, że siedziba kopalni mieści się w Kleczewie, przy drodze wlotowej do miasta. Długoletnią obecność kopalni w gminie, wzajemnie relacje obu stron symbolizuje również koparka SchRs 315, która została umieszczona przy rondzie.
Ze szczytu powstałego na jóźwińskim zwałowisku wzniesienia (zwanego przez mieszkańców Wzgórzem Kleczewskim) nasz fotograf Piotr Ordan zrobił zdjęcia, pokazujące miasto. Widać na nich farmę wiatrową powstałą na terenie pogórniczym, zaplecze kopalni z halami warsztatowymi i suwnicą, tonące w zieleni nowe osiedla otoczone pięknymi lasami i łąkami, starą część miasta z górującym nad innymi budynkami kościołem, szkołę, koparkę przy rondzie oraz oczko wodne u stóp wzgórza.              eg
Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz