Wschodnia Wielkopolska w międzynarodowym sojuszu PPCA

Powering Past Coal Alliance to międzynarodowy sojusz skupiający ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce. Wielkopolska wschodnia, jako pierwszy polski region, właśnie przystąpiła do tej organizacji. Przedstawiciele władz regionalnych podpisali odpowiednie oświadczenie 25 czerwca br. w ambasadzie brytyjskiej w obecności dyplomatów z Wielkiej Brytanii i Kanady.

Władze regionu liczą na to, że członkostwo w PPCA pozwoli podzielić się na arenie międzynarodowej doświadczeniami z wprowadzania w życie planu transformacji energetycznej. Wielkopolska wschodnia planuje odejść od spalania węgla do 2030 roku w energetyce i ciepłownictwie, aby do roku 2040 osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednocześnie mają powstawać alternatywne miejsca pracy dzięki wsparciu m.in. z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie powiedział: Szybkie odejście od węgla będzie dla naszego regionu prawdziwą rewolucją, ale także szansą, żeby poprawić jakość życia mieszkańców. Dzięki przystąpieniu do sojuszu Powering Past Coal będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami i działać wspólnie z rządami, samorządami i firmami z całego świata, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rozwoju subregionu, jaki niosą za sobą te przemiany.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski dodał: Konieczność globalnego zadbania o środowisko naturalne sprawia, że dziś węgiel staje się paliwem przeszłości. Gospodarkę trzeba przestawić na inne, nowoczesne tory, związane z elektromobilnością i energetyką odnawialną, jednocześnie tworząc miejsca pracy dla tych, którzy je stracą w wyniku stopniowego zamykania kopalń i elektrowni. Członkostwo w sojuszu to kolejny krok, który pomoże nam bezpiecznie przeprowadzić nasz subregion przez czekającą go transformację, a także wzmocni nasz wpływ na rozwiązania przyjmowane przez rząd.

PPCA to pierwsza na świecie międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu ochronę klimatu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez szybkie odejście od energetyki węglowej. W jego skład wchodzi obecnie 36 rządów, 39 samorządów lokalnych oraz 51 firm i organizacji z całego świata, które zobowiązały się odejść od węgla do 2030 roku w krajach rozwiniętych i do 2050 w krajach rozwijających się. Sojusz został zainicjowany przez Kanadę i Wielką Brytanię w 2017 roku.

Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, stwierdziła: Szybkie odejście od węgla jest jednym z najważniejszych zobowiązań, jakie musimy przyjąć na szczycie COP 26 w Glasgow. Cieszę się, że Wielkopolska wschodnia jako pierwszy region w Polsce dołączyła do grona rządów i firm, które działają na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej. Chcemy zachęcić pozostałe władze samorządowe, by podążyły śladami Wielkopolski, przyjmując ambitne cele odejścia od węgla i przystępując do PPCA przed listopadowym szczytem klimatycznym.

Podobne zdanie ma Leslie Scanlon, ambasador Kanady w Polsce: Członkostwo Wielkopolski wschodniej w PPCA potwierdza wiodącą rolę tego regionu w kształtowaniu transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Jestem pełna uznania dla planów odejścia od węgla do 2030 roku oraz osiągnięć w zakresie sprawiedliwej transformacji regionu. Doświadczenia Wielkopolski wschodniej są dobrym precedensem dla całego kraju. Członkowie PPCA są gotowi wzmocnić współpracę z polskim rządem, aby przyśpieszyć polską transformację energetyczną.

Z kolei Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat oraz współautor opracowań dotyczących sprawiedliwej transformacji, podkreślił: Odejście od węgla do roku 2030 jest z jednej strony koniecznością, a z drugiej wymaga wypracowania alternatyw dla pracowników i gmin górniczych, które tę ambicję klimatyczną odczują na własnej kieszeni. Tu nie ma prostych recept – potrzebny jest miks rozwiązań, od inwestycji w OZE, po dywersyfikację gospodarczą i reformę instytucji rynku pracy. Członkowie PPCA mają w transformacji regionów węglowych spore doświadczenia i gminy powiatu konińskiego i tureckiego już z nich korzystają. COP 26 to kolejna okazja, aby się nimi dzielić w ramach Polski i poza nią.

Na podst. CIRE, 25 czerwca 2021

 

Dodaj komentarz