Na horyzoncie Wielkopolska Dolina Wodorowa

Deklaracja o powołaniu Wielkopolskiej Doliny Wodorowej została podpisana 5 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest Zespół Elektrowni PAK.

Deklaracja stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Projekt ten jest elementem przyjętej w grudniu 2020 roku Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030, zmierzającej do rozwoju gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować jej produkcję z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce – powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, dodając: Wyznaczyliśmy kierunek i budujemy odpowiedni potencjał, by zasoby, którymi dysponujemy, mogły być w pełni wykorzystane. Mamy już wielu sygnatariuszy skupionych wokół tej idei, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku konkretnych zastosowań wodoru. Chcemy partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich sygnatariuszy deklaracji.

Poza przedstawicielami województwa wielkopolskiego dokument podpisali prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, a także reprezentanci władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu. Wśród sygnatariuszy jest Zespół Elektrowni PAK, reprezentowany na uroczystości przez wiceprezesa zarządu Macieja Nietopiela.

Interesariusze mają nadzieję, że stworzenie Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, poza poparciem rozwoju nowoczesnych technologii, pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski jako istotnego gracza w powstającym przemyśle wodorowym.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Fot. umww

 

Dodaj komentarz