Z Łuczywna do Drzewiec po asfalcie

Od kilku dni mieszkańcy gminy Osiek Mały mogą korzystać z nowego odcinka drogi powiatowej łączącego Łuczywno i Drzewce.

Obiekt ten stanowi rekompensatę za zlikwidowanie drogi powiatowej nr 3214 i fragmentu drogi powiatowej nr 3206, które znajdowały się na obszarze zajętym pod eksploatację złoża węgla brunatnego na odkrywce Drzewce. W zamian wybudowany został odcinek drogi powiatowej nr 3206 o długości 3,896 km.
Inwestorem był powiat kolski, który na realizację tego przedsięwzięcia otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; w kosztach budowy partycypowała także PAK KWB Konin. Jak poinformowało starostwo, wartość inwestycji wyniosła 4 770 tys. zł, a dofinansowanie sięgnęło 3 mln zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Trans-Spili Sp. z o.o. z Lichenia Starego.

Jak stwierdził inwestor,  nowy obiekt „nie tylko poprawi infrastrukturę  w tej części gminy  Osiek Mały,  ale również  będzie mieć pozytywny  wpływ na rozwój turystyki  i agroturystyki”.  Z pewnością  droga ułatwia  komunikację  między Drzewcami,  Łuczywnem,  Edmuntowem,  Smólnikami Osieckimi,  Witowem  i Osiekiem Małym,  mieszkańcy mają teraz  także bezpośredni,  szybki  i wygodny dojazd  do siedziby gminy.

Droga, której trasa pokrywa się z dawną drogą gminną, została zbudowana na gruncie stałym, nieodkształconym, zatem nie będzie podlegała szybkiej degradacji. Jest wyasfaltowana na niemal całej długości, została starannie wykonana, ma ładne pobocze oraz zjazdy do posesji i na nieruchomości rolne.
Nowy obiekt prezentuje się efektownie zwłaszcza w porównaniu ze starą drogą powiatową, którą cechował o wiele gorszy standard. Była to trasa o nawierzchni gruntowej, z licznymi wybojami i koleinami, mimo że kopalnia utwardziła ją tłuczniem.

Nowy odcinek drogi powiatowej został oddany do użytku 6 lipca br. W uroczyści otwarcia, której gospodarzem był starosta kolski Robert Kropidłowski, wzięli udział parlamentarzyści, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, radni sejmiku wojewódzkiego, powiatu i gminy, wójt Osieka Małego Marek Górczewski, a także członek zarządu PAK KWB Konin Paweł Markowski i prezes zarządu spółki Trans-Spili Arleta Nowicka oraz mieszkańcy miejscowości Drzewce, Łuczywno i Smólniki Osieckie.

Nowy obiekt dobrze  wpiął się  w istniejącą sieć drogową,  ma połączenie  z drogami gminnymi.  Trasa prowadzi  przez malowniczy,  pofałdowany teren  gminy Osiek Mały,  wzdłuż  lasów i pól.
W pobliżu Witowa na użytkowników drogi czeka niespodzianka: na odcinku kilkudziesięciu metrów brakuje asfaltu. To skutek uporu właścicieli dwóch działek, którzy nie chcieli wyrazić zgody na to, by nowa droga asfaltowa przebiegała obok ich posesji. Pozostawiono zatem fragment drogi gruntowej.   eg

Fot. 1  –  Oddanie drogi do użytku (fot. starostwo kolskie)
Fot. 2 – 10  Nowy odcinek drogi 3206P
Fot. 11 –  Brak nawierzchni asfaltowej w pobliżu Witowa
Fot.  12 – 13   Fragment starej drogi powiatowej

 

Dodaj komentarz