Wiceprezydent Banku Światowego w ZE PAK

Piątek 16 lipca br. upłynął pod znakiem wizyty przedstawicieli Banku Światowego w Koninie i w spółkach Zespołu Elektrowni PAK. Tematem przewodnim pobytu gości była transformacja energetyczna regionu konińsko-turkowskiego oraz wynikające z niej konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Na zaproszenie miejscowej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz lokalnych samorządów do Konina przyjechała Anna Bjerde, wiceprezydent Banku Światowego na Europę i Azję Środkową, wraz z trojgiem dyrektorów BŚ. Goście z Waszyngtonu spędzili w Polsce dwa dni, z tego jeden w naszym regionie.

Programu ich wizyty obejmował spotkanie z zarządem ZE PAK oraz przedstawicielami organizacji związkowych działających zarówno w elektrowni, jak i w kopalni. Zarząd ZE PAK poinformował wiceszefową Banku Światowego o planowanych oraz już podjętych działaniach zmierzających do transformacji grupy kapitałowej. Zgodnie z przyjętą ostatnio strategią ZE PAK planuje do 2030 roku całkowitą rezygnację z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W dalszej perspektywie, do 2040 roku, grupa kapitałowa zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Celem naszej wizyty jest obserwacja transformacji energetycznej, chcemy mieć informacje z pierwszej ręki. Decyzja o wygaszeniu produkcji kopalni rzutuje na działalność elektrowni, a także na całą lokalną społeczność i poszczególnych pracowników, których to zjawisko dotknie. Te działania powinny się odbywać w ramach sprawiedliwej transformacji, mechanizmu uruchomionego w Unii Europejskiej, który pozwala podejść do problemu kompleksowo. Jedna kwestia to alternatywne wykorzystanie gruntów pokopalnianych, zasadne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Druga to rozwiązania, które dotyczą bezpośrednio pracowników, żeby łagodzić skutki odchodzenia od węgla, aby pojawiły się nowe możliwości ekonomiczne. Jako bank ogłosiliśmy niedawno nową strategię i plan działań dla klimatu, chcemy pomagać tym krajom, które dokonują transformacji, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Wkrótce wyślemy pismo do władz z lokalnych, w którym potwierdzimy naszą gotowość dalszej współpracy – powiedziała Anna Bjerde. Z uznaniem odniosła się do działań podejmowanych we wschodniej Wielkopolsce, przyznała, że są to przedsięwzięcia pionierskie. Goście pozytywnie ocenili fakt zorganizowania jednego spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: przedstawicieli Banku Światowego, zarządu ZE PAK, strony społecznej i reprezentantów ARR.

Szefowie związków zawodowych mieli możliwość przedstawienia problemów społecznych, które są efektem zmian wdrażanych w spółkach ZE PAK. – Mogliśmy wyrazić swoje zdanie i przedstawić problemy występujące w naszym zagłębiu. Podkreśliliśmy, że człowiek jest dla nas najważniejszy i chcemy, aby nasi pracownicy jak najmniej dotkliwie odczuli skutki transformacji, żeby utrata miejsca pracy w jednym zakładzie wiązała się z zatrudnieniem w innym. Pani Anna Bjerde okazała się osobą bardzo otwartą, ze zrozumieniem odniosła się do naszych obaw, przyznała, że najważniejsze jest to, aby transformacja była sprawiedliwa. Zadeklarowała również wszelką pomoc. Było to bardzo dobre i potrzebne spotkanie – oceniła Alicja Messerszmidt, przewodnicząca MZZ Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „Kadra” w PAK KWB Konin.

Po rozmowach w Pątnowie goście odwiedzili odkrywkę Jóźwin oraz farmę fotowoltaiczną powstającą na zrekultywowanych terenach kopalni Adamów w gminie Brudzew.
Przedstawiciele Banku Światowego spotkali się również z władzami Konina oraz województwa wielkopolskiego.     eg

Fot. Łukasz Czarnecki

 

Dodaj komentarz