Pożegnanie Bogdana Zawackiego

W sobotę 24 lipca pożegnaliśmy Bogdana Zawackiego, długoletniego pracownika kopalni Konin i działacza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Bogdan Zawacki był inżynierem mechanikiem, absolwentem Poltechniki Poznańskiej. Pracę w KWB Konin rozpoczął w lipcu 1973 roku. Trafił do Warsztatów Naprawczych, początkowo na stanowisko ślusarza, ale szybko awansował i został najpierw zastępcą, a potem kierownikiem Wydziału Przygotowania Produkcji Warsztatów Naprawczych. Z tej jednostki, która z czasem przekształciła się w Dział Technologii Remontów, odszedł na emeryturę w grudniu 2012 roku. Przepracował w kopalni 39 lat.

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznakami honorowymi za zasługi dla miasta Konina, województwa wielkopolskiego i kadry inżynieryjno-technicznej. Miał stopień dyrektora górniczego trzeciego stopnia.

Przez wiele lat działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa, najpierw w kole zakładowym, potem w wyższych strukturach. Przez cztery kadencje sprawował funkcję prezesa Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG, był członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia.

Koledzy  zapamiętali  Go  jako  człowieka  gołębiego  serca,  niezwykle   sympatycznego  i   otwartego,  o miłym uśmiechu i pogodnym spojrzeniu. Zawsze emanował ciepłem i życzliwością.

Od kilku lat walczył z groźną i podstępną chorobą, powodującą zanik mięśni. Był niezwykle zdeterminowany i wytrwały w tym zmaganiu, poddawał się nowatorskim terapiom i głęboko wierzył, że pokona chorobę. Przyjaciele wierzyli razem z Nim. Niestety, nie udało się.

Mimo pogarszającego się stanu zdrowia utrzymywał kontakt z kolegami i kopalnią, brał udział w uroczystościach barbórkowych i życiu SITG.

Bogdan Zawacki odszedł 22 lipca. Miał 67 lat. Pożegnali Go licznie zgromadzeni koledzy z kopalni, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz MZZ PIT „Kadra”.      eg

Fot. Piotr Ordan, SITG

 

Dodaj komentarz