Spółka PGE Energia Odnawialna planuje budowę farmy fotowoltaicznej w Kleszczowie. To część planu transformacji energetycznej regionu Bełchatów.

Elektrownia słoneczna powstanie do końca 2022 roku na 50 ha gruntów należących do gminy, zawarto już odpowiednią umowę. Inwestycję o mocy 50 MW zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1. Strony umowy będą miały w niej po połowie udziałów.
Średnioroczna produkcja farmy ma osiągnąć 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tys. gospodarstw domowych.

Obie strony upatrują wiele korzyści w nowej inwestycji. Pozwoli ona zasilić budżet gminy wpływami z podatków od nieruchomości, opłat z tytułu dzierżawy oraz zysków wypracowanych przez spółkę PGE Soleo 1. Natomiast dla PGE jest to element nowej strategii, zgodnie z którą do końca 2030 roku grupa ma utrzymać pozycję lidera rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Obecnie spółka szacuje swój udział na 10 proc. wartości tego rynku. Budowa elektrowni w gminie Kleszczów to jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych PGE.

Umowa z gminą Kleszczów jest także częścią Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów. Oprócz budowy farmy fotowoltaicznej, PGE planuje w regionie dwie inne inwestycje. Będą to farmy wiatrowe oraz budowa magazynów energii.

Źródło: 300GOSPODARKA.pl

 

Dodaj komentarz