GG 30 lat temu

W skrócie
O 306 pracowników mniej
Między  styczniem  a lipcem  załoga  kopalni  zmniejszyła się  o 306 osób  i na dzień  30 czerwca  wynosiła 7 097 pracowników.

Nowość TRT
Pył gumowy  uzyskany ze starych opon samochodowych  nowością produkcji  Działu Regeneracji Taśm.  Otrzymuje się  go na urządzeniach  pomysłu pracowników.  W ten sposób mamy szereg korzyści:  odpadła kłopotliwa dla środowiska naturalnego  likwidacja bezużytecznych opon,  uzyskuje się  produkt przydatny  do dalszego stosowania  i przysparza kopalni  dodatkowe zyski  z jego sprzedaży.  Interesującym faktem  jest to,  że pył stanowi  doskonały środek izolacyjny  stosowany w budownictwie.

Taśma dla Kazimierza Północ
W celu obniżenia kosztów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem złoża Kazimierz Północ zakupimy po cenie złomu od kopalni „Bełchatów” 5 km taśmy szer. 2250 mm, którą zregeneruje TRT, zmniejszając jej szerokość do 2000 mm. Ta transakcja pozwoli obniżyć o połowę koszty przeznaczone na nabycie nowej taśmy.

Wypadki
Było ich w tym roku stanowczo za dużo. Wszystkich można było uniknąć, gdyby nie zostały zlekceważone obowiązujące przepisy wykonywania bezpiecznej pracy. (…) Sumując: w tym półroczu mieliśmy aż 16 wypadków, w tym 2 śmiertelne, 6 ciężkich, 7 lekkich i 1 drobny.

„Głos Górnika” nr 10, 8 lipca 1991 r.

 

Dodaj komentarz