Odszedł kapelmistrz Tadeusz Werbiński

Odszedł Tadeusz Werbiński, dawny kapelmistrz Orkiestry Dętej Kopalni Konin, który kierował zespołem od 1980 do 1991 roku.

Pochodził z muzykalnej rodziny, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu. Był dyrektorem szkoły muzycznej w Kole, prowadził wiele zespołów, był więc doświadczonym organizatorem, nauczycielem i wychowawcą młodzieży.

Orkiestra górnicza pod Jego batutą szybko się rozwijała. Tadeusz Werbiński doskonale współpracował z muzykami, wprowadził nowy repertuar i nowe metody pracy – ćwiczenia dwa razy w tygodniu. Systematyczna praca szybko przyniosła efekty. Orkiestra zaczęła występować dla szerokiej publiczności (tylko w 1986 roku zagrała aż 126 razy), brała udział w licznych imprezach kulturalnych i patriotycznych, zdobywała laury na festiwalach i przeglądach. Doskonale zaprezentowała się podczas Wielkopolskich Dni Muzyki w Dusznikach koło Poznania, na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Instrumentalnych i Wokalnych w Warszawie, na Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Poznaniu czy Przeglądzie Zakładowych Orkiestr Dętych Ogólnokrajowego Gwarectwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
W czasach dyrygentury Tadeusza Werbińskiego górniczy zespół został uhonorowany Srebrną Odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Konińskiego.

Jak wspominał Kazimierz Kanafa, jeden z muzyków: Kapelmistrz Werbiński zmienił styl pracy, dużo jeździliśmy na koncerty. Pamiętam, że w ramach spotkań orkiestr węgla brunatnego w 1986 roku w Bełchatowie zajęliśmy pierwsze miejsce i dostaliśmy się na ogólnopolski festiwal orkiestr górniczych do Jastrzębia. To był wtedy wielki sukces – było tam 16 orkiestr z całej Polski, a my zajęliśmy siódme miejsce. Byliśmy w czołówce.

Tadeusz Werbiński zapoczątkował także zagraniczne występy górniczej orkiestry. Nawiązał współpracę z zespołem z Herne, dzięki czemu orkiestra wyjechała z koncertami do Niemiec. Kilkakrotnie występowała w Briańsku, tam między innymi wzięła udział w przeglądzie zespołów dętych obwodu briańskiego, była najlepsza wśród 30 uczestników. Kronikarz tak opisał ten wyjazd: Górnicza orkiestra z Konina wzbudziła sporo sensacji nie tylko swoją grą, ale i swoimi mundurami. Bardzo podobał się nieznany tutaj marsz „Johnny Dixie”. Z tej podróży orkiestra przywiozła aż trzy nagrody: dla najlepszego zespołu, kapelmistrza i solisty Pawła Szramskiego.

Tadeusz Werbiński zapisał piękną kartę w historii górniczej orkiestry i życiu kulturalnym Konina i regionu. Za swoją działalność wychowawczą i muzyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz nagrodą I stopnia ministra oświaty i wychowania. Niemal co roku był gościem honorowym koncertów barbórkowych.

Odszedł w wieku 89 lat. Muzycy górniczej orkiestry i liczni przyjaciele pożegnali Go 25 sierpnia.    eg

Fot. archiwum

 

Dodaj komentarz