Wszystkie akweny duże i małe

Wyrobiska górnicze kopalń węgla brunatnego z biegiem lat przekształcają się w tereny leśne lub rolne oraz zbiorniki wodne. Widać to doskonale z lotu drona.

W naszym regionie w miejscu dawnych odkrywek kopalń Konin i Adamów powstało już 10 akwenów. Tworzonych jest 7 dalszych, a planowanych 5 kolejnych.

Największym z już utworzonych zbiorników jest akwen po odkrywce Pątnów, ma powierzchnię 346 ha. Sąsiaduje z Jeziorem Mikorzyńskim, które bez uszczerbku przetrwało 40-letnią działalność odkrywki (fot. 1). Od kilku lat zbiornik eksplorują płetwonurkowie z Centrum Nurkowego DeepDiving, którzy nad brzegiem założyli Bazę Nurkową Honoratka (fot. 2).

Jeszcze bardziej okazale będzie się prezentował akwen powstający w miejscu odkrywki Lubstów. Powierzchnia zwierciadła wody wyniesie 472 ha, znacznie przewyższając położone nieopodal Jezioro Lubstowskie (fot. 3).

Zbiornik tworzony w miejscu wyrobiska odkrywki Kazimierz Północ także będzie miał imponująca wielkość – powierzchnia zalewu wyniesie 522 ha (fot. 4). Napełniający się szybko akwen jest położony w Kleczewie, jego mieszkańcy będą mieli wkrótce do dyspozycji spore jezioro.

Pamiątką po odkrywce Drzewce jest niewielkie, zajmujące 33 ha, jeziorko Bilczew, które ładnie się wkomponowało w otaczający go krajobraz gminy Kramsk (fot. 5). Drugim zbiornikiem po tej odkrywce będzie akwen utworzony w wyrobisku końcowym.

Ciekawy przypadek stanowi zbiornik Przykona, który powstał na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Adamów w czasie, gdy jeszcze trwała eksploatacja złoża. Dziś jest to popularne miejsce wypoczynku (fot. 6). Po tej odkrywce powstaną jeszcze dwa zbiorniki: Adamów Pośredni i Adamów Końcowy. Tworzenie tego ostatniego prezentuje zdjęcie 7.

W wyrobisku odkrywki Bogdałów pojawił się niewielki 9,5-hektarowy akwen o tej samej nazwie (fot. 8). Urokliwe jeziorko, otoczone gęstwiną drzew, zostało przekazane Lasom Państwowym.

Z kolei po odkrywce Koźmin pozostaną aż cztery zbiorniki: Janiszew (56 ha), Koźmin (121 ha), Głowy (95 ha) oraz Koźmin Końcowy (149 ha). Na zdjęciu 9 pomiędzy Janiszewem a Koźminem można zauważyć niedawno wybudowaną farmę fotowoltaiczną.       eg

Fot. Michał Szelest

1 – Akwen po odkrywce Pątnów sąsiaduje z Jeziorem Mikorzyńskim
2 – Na brzegu zbiornika Pątnów działa Baza Nurkowa Honoratka
3 – Imponujący zbiornik Lubstów, poniżej Jezioro Lubstowskie
4 – Akwen po odkrywce Kazimierz Północ w pobliżu Kleczewa
5 – Bilczew, akwen powstały części terenu po odkrywce Drzewce
6 – Przykona, jezioro utworzone na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Adamów, cieszy się dużą popularnością
7 – Zbiornik Adamów Końcowy, na razie w fazie powstawania
8 – Otoczony lasami zbiornik Bogdałów
9 – Zbiorniki powstałe w miejscu dawnej odkrywki Koźmin: z prawej Głowy i Koźmin Końcowy, z lewej Janiszew i Koźmin, między nimi widoczna farma fotowoltaiczna

 

Dodaj komentarz