Akcja po raz dwusetny

W piątek 1 października Klub HDK PCK im. św. Barbary działający przy kopalni Konin zorganizował akcję zbiorowego oddawania krwi. Była to już dwusetna akcja w historii górniczego klubu. Wzięło w niej udział 38 osób, profesjonalną obsługę zapewniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza.

Honorowi dawcy krwi spotkali się po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy, ponieważ ubiegłoroczne akcje trzeba było odwołać z powodu pandemii. Nadal obowiązujące obostrzenia sprawiły, że krew pobierano w izolowanej strefie, a organizatorzy musieli zrezygnować z poczęstunku. Nie było więc tradycyjnego pączka z herbatą, ale krwiodawcy otrzymali czekolady stanowiące formę posiłku regeneracyjnego.

Akcja odbyła się w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, z którą klub nawiązał współpracę kilka lat temu. – Usiedliśmy z zarządem i wpadliśmy na pomysł, żeby zapukać do pana dyrektora szkoły. Przyjął nas z otwartymi rękoma. Szkoła nie tylko udostępnia nam salę gimnastyczną jako miejsce akcji, bardzo wygodne i przestronne, ale także propaguje krwiodawstwo wśród uczniów. My też spotykamy się z młodzieżą, zachęcając do oddawania krwi. Chcemy, żeby jak najwięcej osób dołączyło, żeby kropli krwi nie brakło nikomu, kto będzie w potrzebie – mówi prezes klubu Andrzej Kłonica.

Współpraca ze szkołą okazała się doskonałym pomysłem, krwiodawcy oceniają ją jako inwestycję na przyszłość, która umożliwi zmianę pokoleniową i pozwoli na to, by młodzież zastąpiła obecnych członków klubu. – Naszych weteranów, starej strzechy wśród krwiodawców, jest niewielu. Wiek, a często i stan zdrowia nie pozwala im oddawać krwi, z czasem odzywają się różne schorzenia, które po części eliminują możliwość oddawania krwi. Dzięki młodzieży mamy szansę na dalszą działalność klubu. Mam nadzieję, że z każdą następną akcją naszych młodych kolegów będzie coraz więcej – dodaje Andrzej Kłonica.

Górniczy klub ma długą historię – działa już ponad 50 lat. Jubileusz przypadł w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię jego obchody zostały przesunięte.
Przez pół wieku członkowie klubu oddali ponad 18 600 litrów krwi. Klub współpracuje z dwiema placówkami: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza oraz RCKiK z Poznania.
Ale górnicy oddają krew także w oddziale terenowym działającym w konińskim w szpitalu przy ul. Wyszyńskiego. Czasem termin akcji klubowej trudno dopasować do obowiązków służbowych, a w punkcie szpitalnym mogą oddać krew w dowolnym dniu i wielu korzysta z tej możliwości, zwłaszcza w ostatnich miesiącach.

Wśród członków kopalnianego klubu są tacy, którzy oddali imponującą ilość krwi. Rekordzistą jest Wiesław Wiliński – senior klubu, który ma na koncie aż 70 litrów, inni oddali ponad 60 litrów czy powyżej 50 litrów. Na ostatniej październikowej akcji do tych osób dołączył prezes Kłonica, który oddał pięćdziesiąty litr krwi.
Oczywiście nie chodzi o ilość, ale gotowość pomocy, żeby każdy dołożył swoją kropelkę, bo każda ratuje życie ludzkie. Ekipy, które obsługują nasze akcje mówią, że jest to lek na wagę złota, a nawet cenniejszy niż złoto – podkreśla Andrzej Kłonica.

Wszyscy członkowie klubu, niezależnie od stażu i ilości oddanej krwi, mogą wziąć udział w uroczystości jubileuszowej, która odbędzie się 22 października. Zapisy chętnych przyjmują członkowie zarządu klubu do 8 października.
Zarząd zaprasza także na kolejną akcję krwiodawstwa, zaplanowaną na 19 listopada.  eg

Fot. Andrzej Juśkiewicz

 

Dodaj komentarz