Henryk Kamiński, przyjaciel żeglarstwa

Henryk Kamiński, członek Klubu Żeglarskiego KWB Konin, otrzymał odznaczenie „Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego”. To wysokie wyróżnienie przyznawane przez PZŻ za znaczące wsparcie działań związku.

Z inicjatywą uhonorowania Henryka Kamińskiego wystąpił komandor Klubu Żeglarskiego KWB Konin Tomasz Piasecki. Wniosek poparł prezes Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Kolega Henryk Kamiński pracował niegdyś w kopalni Konin i nadal jest członkiem naszego klubu. Od lat wspiera nas finansowo i organizacyjnie, dlatego wystąpiłem z wnioskiem o jego odznaczenie. PZŻ przyznaje statuetki „Przyjaciel Żeglarstwa” raz w roku tylko 2-3 osobom, więc to bardzo cenne wyróżnienie – mówi komandor Tomasz Piasecki.

Statuetkę  wręczył laureatowi  wiceprezydent Konina  Witold Nowak  podczas  XIX Mistrzostw  KnOZŻ  o Puchar Prezydenta Miasta Konina, które odbyły się 25 września na Jeziorze Pątnowskim. Regaty połączono z obchodami 45-lecia Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.   e

Na pierwszym zdjęciu Henryk Kamiński trzeci od lewej, obok Tomasz Piasecki, prezes KnOZŻ Roman Latanowicz i wiceprezydent Konina Witold Nowak

 

Dodaj komentarz