Koniński głos w międzynarodowej debacie

Alicja Messerszmidt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „Kadra” przy PAK KWB Konin, wzięła udział w międzynarodowej debacie zorganizowanej przez Bank Światowy.

Debaty tematyczne są regularnie organizowane przez BŚ. Do udziału zapraszani są prelegenci z różnych krajów i instytucji, którzy dyskutują o problemach społecznych i gospodarczych mających zasięg globalny.

Jedna z ostatnich debat odbyła się 14 października. Została poświęcona zmianom klimatycznym i związanej z nimi transformacji energetycznej – rozważano jej uwarunkowania i konsekwencje dla środowiska i społeczności w różnych częściach świata.
Na liście mówców znaleźli się, obok prezydenta i dyrektorów Banku Światowego, także sekretarz generalny ONZ, prezydent Kolumbii, sekretarz skarbu USA, minister gospodarki Niemiec i książę Walii.

Dyskutanci przedstawiali przykłady efektów zmian klimatycznych w swoich krajach, ich wpływu na gospodarkę i życie mieszkańców. W tym kontekście rozważano sposoby zatrzymania tych negatywnych zjawisk, zastanawiano się, jak „przekuć ambicje w rzeczywistość”. Mówcy zauważali problemy związane z tym procesem, transformacja energetyczna została nazwana „mission critical”.

Alicja Messerszmidt, jedyna Polka w międzynarodowym towarzystwie, podkreśliła:  Transformacja energetyczna w branży węgla brunatnego dotknie przede wszystkim pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, w której zatrudnienie wynosi cztery tysiące osób. Żeby transformacja była skuteczna i sprawiedliwa, przede wszystkim należy zapewnić pracownikom zatrudnienie, utworzyć nowe miejsca pracy, przekwalifikować pracowników. Należy podać nie tylko datę odejścia od węgla, ale również koszty sprawiedliwej transformacji dla lokalnej społeczności. Współpraca z lokalnymi samorządami, ze związkami zawodowymi, z pracodawcami ma sens i to bardzo duży. Widzimy, że klimat się zmienia i musimy robić wszystko, abyśmy żyli w czystym środowisku. Apeluję jako Polka do całego świata: dbajmy o planetę, ale dbajmy również o człowieka. Wówczas transformacja będzie skuteczna i sprawiedliwa, a przede wszystkim będzie miała ludzką twarz.             eg

Dodaj komentarz