Od ponad 50 lat niosą bezcenną pomoc

Niewiele jest osób równie bezinteresownych i gotowych do pomocy jak krwiodawcy. Dzielą się tym, co najcenniejsze, przekazują potrzebującym cząstkę siebie. Czerwonokrzyska idea wrażliwości i niesienia pomocy jest żywa w kopalni Konin od 50 lat, bo tak długo działa organizacja zrzeszająca krwiodawców – dziś jest to Międzyzakładowy Górniczy Klub HDK – PCK im. św. Barbary przy PAK KWB Konin.

Dokładnie rzecz ujmując, klub powstał w 1970 roku, czyli 51 lat temu, ale ze względu na pandemię krwiodawcy musieli kilkakrotnie przesunąć jubileusz. Udało się zorganizować spotkanie w tym roku, 22 października w ośrodku „Leśna Przystań” w Mikorzynie.

Członkowie klubu świętowali rocznicę uroczyście w towarzystwie znakomitych gości. Przybył wiceprezydent Konina Witold Nowak i wicestarosta powiatowy Władysław Kocaj, przedstawiciele władz PCK oraz dyrektorzy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza i Poznania, z którymi górnicy współpracują na co dzień przy prowadzeniu zbiorowych akcji. A ponieważ są one ostatnio organizowane na terenie ZSGE, nie mogło zabraknąć dyrektorów tej placówki – obecnego Karola Niemczynowicza i byłego Janusza Kamińskiego. Przyjechały delegacje zaprzyjaźnionych klubów z całej Polski – od Śląska do Pomorza, 25 sztandarów podkreśliło uroczystą atmosferę spotkania. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych firm oraz braci górniczej – Klubu Seniora SITG i szefów związków zawodowych działających w kopalni.
Krwiodawcy uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, ten wzruszający moment podkreśliły płonące kaganki.

Początek honorowego krwiodawstwa w KWB Konin sięga roku 1968, kiedy grupa 25 górników rozpoczęła oddawanie krwi. Inicjator Konstanty Marciniak i jego koledzy propagowali ideę honorowego krwiodawstwa wśród załogi podczas różnych spotkań i zawodów sportowych. Wkrótce grono krwiodawców urosło do blisko 100 osób. Ponieważ ta nieformalna grupa szybko się rozwijała, w lutym 1970 roku powołany został Zakładowy Bank Krwi, a 6 marca 1970 roku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

Wydarzenia te przypomniał prezes górniczego klubu Andrzej Kłonica, dodając: Pragnę podziękować założycielom klubu, wszystkim zarządom i prezesom, którzy kierowali jego działalnością. Przez 50 lat średnio cztery razy w roku organizowaliśmy zbiorowe akcje poboru krwi, podczas których nasi krwiodawcy oddali 18.650 litrów krwi. Koleżanki i koledzy krwiodawcy – ilu ludziom Wasza krew pomogła, a wręcz uratowała życie, mogą powiedzieć ci, do których trafiła w szpitalach i klinikach całego kraju. Dziękuję za wasze otwarte serca i każdą kroplę oddanej krwi.

Dodajmy, że honorowi dawcy z górniczego klubu wspierali także Bank Centrum Zdrowia Dziecka, przekazali krew dla potrzebujących po trzęsieniu ziemi w Meksyku i wielokrotnie odpowiadali na apel „Krew na ratunek”, brali także udział w licznych akcjach charytatywnych.

Ostatnia, dwusetna z rzędu, akcja zbiorowego oddawania krwi odbyła się 1 października br. Uczestniczyli w niej udział zarówno członkowie klubu, jak i młodzież ucząca się w ZSGE. Udział młodych ludzi pozwala krwiodawcom z optymizmem patrzeć w przyszłość, mogą liczyć na to, że daru serca nie braknie nikomu, kto będzie w potrzebie.

Prezes Andrzej Kłonica podkreślił doskonałą współpracę klubu z centrami krwiodawstwa, firmami lokalnymi i szkołami, ośrodkami sportowymi i władzami miasta. Wszystkim podziękował za przychylność, szczególne słowa podziękowania skierował do zarządu kopalni Konin i działających w niej organizacji związkowych, które od lat wspierają działalność klubu organizacyjnie i finansowo.

Jubileusz był okazją, by docenić zasłużonych krwiodawców odznaczeniami i tytułami. Minister zdrowia nadał odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu Jarosławowi Gramerze.
Zarząd Główny PCK przyznał Odznakę Honorową PCK IV stopnia Grzegorzowi Matuszakowi.
Starosta Koniński nadał odznakę honorową Za Zasługi dla Powiatu Konińskiego Jarosławowi Gramerze i Romanowi Śliwczyńskiemu.
Prezydent Konina wyróżnił odznaką honorową Za Zasługi dla Miasta Konina Radosława Tęgosa, Andrzeja Pałasza, Mariusza Psikusa oraz Mariusza Rąpla.
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał Kryształowe Serce Czesławowi Dolasińskiemu i Andrzejowi Kłonicy.

Zarząd Międzyzakładowego Górniczego Klubu HDK-PCK im. św. Barbary przy PAK KWB Konin przyznał klubowe medale. Medal brązowy otrzymali: Edward Niestrawski, Mariusz Moczyński, Mariusz Psikus, Wanda Wierońska, Krzysztof Kamiński, Marek Powęska, Andrzej Stożek, Jarosław Szczepaniak, Konrad Kuznowicz i Irena Nasiłowska.
Medal srebrny odebrali: Małgorzata Nazar, Grzegorz Piasecki, Andrzej Pałasz, Mirosław Dębowski, Mariusz Rąpel, Marzena Ławniczak, Dariusz Szlanderbach, Andrzej Cichowicz i Jarosław Gramera.
Zarząd górniczego klubu przyznał także za wieloletnią pomoc i wspieranie działalności klubu honorowy medal srebrny Piotrowi Woźnemu, Grzegorzowi Matuszakowi, Dariuszowi Zbierskiemu, Maciejowi Kaźmierczakowi, Alicji Messerszmidt, Małgorzacie Tarnawskiej i Romanowi Klupieciowi.

Złotą odznakę Zasłużony HDK PCK w KWB Konin otrzymali: Andrzej Juśkiewicz, Janusz Kamiński, Zygmunt Michalak, Grzegorz Jasiński, Andrzej Szabelski, Radosław Rogowicz, Józef Tomicki i Tomasz Kuschek.
Srebrną odznakę Zasłużony HDK PCK w KWB Konin zarząd klubu przyznał Sławomirowi Szabelskiemu i Radosławowi Tęgosowi, a odznakę brązową Romanowi Śliwczyńskiemu i Krzysztofowi Kasprzakowi.

Jubileuszowe spotkanie miało również część nieoficjalną, na której nie zabrakło tortu i dobrej zabawy.   eg

Fot. Andrzej Juśkiewicz
Na zdjęciu powyżej zarząd klubu. Stoją od lewej: Andrzej Juśkiewicz, Andrzej Kłonica, Grzegorz Matuszak, Mirosław Grzelak i Zbigniew Kluska

1 i 2  – Na uroczystość licznie przybyły delegacje zaprzyjaźnionych klubów
3 –  Prezes Andrzej Kłonica przypomniał dzieje i osiągnięcia klubu
4 – Zarząd Główny PCK przyznał Odznakę Honorową PCK IV stopnia Grzegorzowi Matuszakowi
5 – Roman Śliwczyński odebrał odznakę Za Zasługi dla Powiatu Konińskiego
6  –  Odznakę honorową Za Zasługi dla Miasta Konina otrzymali: Radosław Tęgos, Andrzej Pałasz, Mariusz Psikus oraz Mariusz Rąpel
7  – Kryształowe Serce dla Czesława Dolasińskiego i Andrzeja Kłonicy
8  – Srebrną odznakę klubową otrzymał Radosław Tęgos i Sławomir Szabelski
9 –  Gratulacje złożył krwiodawcom wiceprezydent Konin Witold Nowak
10 – Szefowie związków zawodowych otrzymali klubowy medal srebrny

 

Dodaj komentarz