Kolekcjoner nagród

Wiesław Kwiatkowski, zakładowy społeczny inspektor pracy PAK KWB Konin, to kolekcjoner nagród. Właśnie otrzymał kolejne wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy w 2021 roku.

Wiesław Kwiatkowski sprawuje funkcję ZSIP od dwunastu lat, w tym czasie aż ośmiokrotnie był laureatem konkursu, w ubiegłym roku zajął drugie miejsce, w tegorocznej edycji pierwsze, sięgając po najwyższą nagrodę po raz drugi. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs organizuje Państwowa Inspekcja Pracy, aby promować działalność społecznych inspektorów pracy, którzy – realizując swoje ustawowe zadania – skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach i poziom ochrony uprawnień pracowniczych. Działania kandydatów, zgłaszanych przez organizacje związkowe, ocenia komisja, w skład której obok okręgowego inspektora pracy w Poznaniu wchodzą przedstawiciele central związkowych.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 24 listopada br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Organizatorzy uroczystości musieli wziąć pod uwagę zagrożenie epidemiczne, zatem spotkanie miało kameralny charakter.

Okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Paweł Ciemny zwrócił uwagę na fakt, iż ostatnie dwa lata przyniosły wiele nieoczekiwanych wyzwań związanych z zapewnieniem właściwych warunków pracy i skutecznej ochrony zdrowia. Podkreślił, że PIP nagradza w konkursach tych, którzy wyróżniają się zaangażowaniem, poszukują i wdrażają najefektywniejsze sposoby zarządzania kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Po odebraniu nagrody Wiesław Kwiatkowski powiedział:   Bardzo miło  jest  usłyszeć,  że się o naszej kopalni mówi i to mówi dobrze. Zwłaszcza, że w Wielkopolsce są potężne zakłady typu Volkswagen, Solaris czy Bridgestone, które mogą się pochwalić wysokim poziomem bezpieczeństwa, mają rozwinięte technologie i dbają o ochronę pracowników.
Przyjemnie zobaczyć, jak wyskakuje napis PAK KWB Konin, a szef poznańskiej PIP Paweł Ciemny wyjaśnia, na jakiej podstawie nagroda została przyznana. Ale to wyróżnienie jest efektem starań wszystkich społecznych i wszystkim należą się podziękowania. Lista aktywnych sipowców jest długa. Niektórzy z nich działają już od kilku kadencji, ponieważ pracownicy darzą ich zaufaniem.
Nagroda jest również skutkiem naszego współdziałania ze służbą BHP, które kultywujemy od wielu lat, kontaktujemy się na co dzień i razem pracujemy. Niebagatelną rolę odgrywa przychylność pracodawcy, który finansuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy.
Dla nas, jako społecznych, sprawą podstawową jest stały kontakt z załogą. To ważne także w czasie pandemii, kiedy z jednej strony ograniczamy się, izolujemy, ale z drugiej bardzo potrzebujemy kontaktu międzyludzkiego. Dlatego cieszymy się, że nadal udaje nam się utrzymać wysoki poziom kontaktu z pracownikiem. Rozmowa zawsze ułatwia zapobieganie wypadkom i eliminowanie zagrożeń. A na tym nam najbardziej zależy.

Drugie miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim zajął Krzysztof Śmigielski, zakładowy społeczny inspektor pracy w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica, a trzecie Paweł Marciniak, pełniący funkcję zsip w firmie Bridgestone Poznań.   eg

Fot. Piotr Ordan, PIP

1 – Wiesław Kwiatkowski i Paweł Ciemny, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu

Dodaj komentarz