PGE zamierza wykorzystywać odpady poprzemysłowe. W tym celu buduje Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Zadaniem centrum będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zagospodarować odpady i surowce z odzysku, pochodzące z urządzeń energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Centrum ma dysponować własnym laboratorium badawczo-technicznym. PGE ma nadzieję, że ośrodek stanie się wiodącym zapleczem recyklingowym dla całej Polski.

Projekt budowy centrum to także istotny element Strategii Grupy PGE i ważny ośrodek rozwoju innowacji. Nie pozostanie on również bez wpływu na transformację regionu bełchatowskiego, pozwoli bowiem utworzyć w pierwszym okresie działalności około 50 nowych miejsc pracy, a w przyszłości nawet kilkaset.

Wykonawcą jest spółka PGE Ekoserwis, która ma doświadczenie w zagospodarowaniu odpadów i produktów ubocznych – przetwarza je na pełnowartościowe produkty wykorzystywane w budownictwie, inwestycjach infrastrukturalnych, rolnictwie oraz rekultywacji. Do tej pory PGE Ekoserwis zagospodarował około 130 mln ton odpadów i produktów ubocznych. Takie działanie oznacza też wymierne korzyści dla środowiska i zasobów surowców naturalnych, pozwala oszczędzić około 11 mln ton kruszyw rocznie oraz zmniejszyć emisję CO2 o 3 mln ton.

Źródło: teraz-srodowisko.pl

 

Dodaj komentarz