Wyniki roku 2021

Z podsumowania działalności PAK KWB Konin wynika, że w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku wydobyto w sumie 4 763 tys. Mg węgla. Po raz kolejny największy udział w rocznym wydobyciu miała odkrywka Tomisławice, z której pochodziło 2 484 tys. Mg. Odkrywka Jóźwin wydobyła połowę mniej, bo 1 219 tys. Mg. Bardzo podobny wynik, 1 060 tys. Mg, uzyskała odkrywka Drzewce.
W styczniu i lutym działała jeszcze kopalnia Adamów, w której wyeksploatowano 52 tys. Mg surowca.

Dostawy do konińskich siłowni w węglu wskaźnikowym wyniosły: 2 690 tys. Mg do Elektrowni Pątnów oraz 2 239 tys. Mg do Elektrowni Pątnów II.

W ostatnich latach  następuje  spadek wydobycia.  W 2012 i 2013 roku  sięgało ono  ponad 10 mln Mg,  w latach 2014 – 2016  wynosiło 9 mln Mg,  a później  wyraźnie mniej:  od 6 819 tys. Mg  w 2018 roku  do  5 107 tys. Mg  w roku 2020.

W ubiegłym roku na trzech konińskich odkrywkach zdjęto łącznie 33 633 tys. m³  nadkładu. Najwięcej na Jóźwinie – 16 724 tys. m³, na Drzewcach 8 979 tys. m³, a na Tomisławicach 7 930 tys. m³.

Od początku działalności KWB Konin do końca 2021 roku wydobyto 641 mln Mg surowca. Największy udział ma odkrywka Jóźwin – 177 mln Mg, dalej Kazimierz – 132 mln Mg, Pątnów – 130 mln Mg oraz Lubstów 107 mln Mg. Z dwóch pozostałych nadal czynnych odkrywek do tej pory wydobyto: z Drzewiec 31 622 tys. Mg, a z Tomisławic 19 676 tys. Mg węgla.     eg

Grafika: Elżbieta Dwornik
Fot. Piotr Ordan

1 –  Wydobycie węgla w latach 2019 – 2021
2 –  Struktura dostaw do elektrowni
3 –  Zdejmowanie nadkładu w latach 2019 – 2021
4 –  Wydobycie węgla w odkrywkach kopalni Konin

 

Dodaj komentarz