Żeglarze budują i liczą na 1%

Żeglarze przypominają swój apel o przekazanie jednego procenta podatku.

Klub Żeglarski Kopalni Konin to organizacja z tradycjami, działa od ponad 60 lat. Przeprowadza nie tylko imprezy sportowe, w tym słynne Zimowe Regaty Barbórkowe, ale także – co jest nietypowe dla klubu żeglarskiego – spotkania muzyczne. Prowadzi szkolenie na stopień żeglarza i sternika oraz zajęcia w ramach szkółki żeglarskiej dla dzieci szkół podstawowych, organizuje też rejsy dla niepełnosprawnych podopiecznych ośrodka w Mielnicy. Klub jest zatem bardzo zasłużony dla rozwoju żeglarstwa, turystyki i rekreacji nad wodą nie tylko wśród pracowników kopalni.

Ostatnio członkowie klubu podjęli ambitny projekt przebudowy swojej przystani w Pątnowie. W efekcie ma powstać nowoczesna marina, która będzie wygodną bazą dla żeglarzy i ciekawym miejscem wypoczynku nad wodą.
Realizację zadania podzielono na kilka etapów, budowa trwa, postępy prac na bieżąco dokumentują zdjęcia, które można śledzić na stronie internetowej klubu.

To potężne przedsięwzięcie wymaga sporych środków finansowych – warto więc poprzeć tę inicjatywę, przyda się każda złotówka. Klub Żeglarski KWB Konin jest samodzielnym stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego, można zatem mu pomóc przekazując 1 procent podatku na jego działalność – KRS 0000168252.

Fot. KŻ

 

Dodaj komentarz