GG 30 lat temu

Perspektywy
Dzisiaj chcemy naszych czytelników zaznajomić z niektórymi planami strategii kontynuowania eksploatacji węgla brunatnego przez Kopalnię „Konin”. Dokument taki został opracowany przez zespół specjalistów  naszego przedsiębiorstwa,  rozpatrzone  zostały  dwa warianty  współzależności  kopalni  z elektrowniami.

Wariant I zakłada pracę elektrowni „Pątnów” do 2020 roku, a elektrowni „Konin” do 2040.  Kopalnia dla zapewnienia dostawy węgla wykorzystywać będzie obecnie eksploatowane złoża oraz złoża rezerwowe „Kazimierz Północ” i „Jóźwin II”. Ich eksploatacja zapewni pełne zapotrzebowanie energetyki do 2018 roku oraz brykietowni do czasu jej zamknięcia w 1994 roku. W założeniach planuje się również sprzedaż węgla innym odbiorcom do 2000 roku.
Po roku 2018 koniecznym staje się udostępnienie jednego z dużych złóż perspektywicznych, takiego jak „Dęby Szlacheckie” czy „Piaski”, lub dwóch mniejszych, to jest „Drzewce” i „Mąkoszyn-Grochowiska”.

Wariant II zakłada pracę elektrowni „Pątnów” i „Konin” jak w wariancie I oraz dodatkowo modernizację w elektrowni „Pątnów” dwóch bloków mazutowych i przygotowanie ich do spalania węgla brunatnego w latach 1996-2020. Dostawy węgla do brykietowni w pełnym wymiarze do czasu jej likwidacji, to jest do 1994 roku.
Dla pokrycia dodatkowych potrzeb energetyki przewiduje się przeprowadzenie w kopalni pewnych zmian w stosunku do poprzednich założeń, takich jak uruchomienie od 1999 roku dodatkowego układu KTZ na odkrywce „Jóźwin II”, złożonego z koparki SRs 1200 i zwałowarki A2RsB 8800 z likwidowanej odkrywki „Pątnów”. Wcześniejsze, to jest już po 2000 roku, eksploatowanie jednego ze złóż przyszłościowych, takiego jak „Dęby Szlacheckie” lub „Piaski”, a po 2015 roku wydobywanie węgla z jednego lub dwóch złóż mniejszych.

Wybór i realizacja jednego z powyższych  wariantów uwarunkowana jest  wieloma czynnikami,  zależnymi  i niezależnymi od kopalni.  Mamy tu  głównie  na uwadze  zapotrzebowanie kraju  na energię i kondycję finansową kopalni oraz uzyskanie szeregu decyzji, jak koncesja na badania geologiczne,  wskazania  lokalizacyjne  czy koncesja na eksploatację.   (…)

„Głos Górnika” nr 20,   11 lutego 1992 r.

Na zdjęciu odkrywka Kazimierz.   Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz