Węgiel z Kazimierza

Właśnie mija 25 lat od zakończenia eksploatacji na odkrywce Kazimierz Południe. Ostatni węgiel z tego pola wydobyła 22 lutego 1997 roku na drugiej zmianie koparka Rs 560/2. Ponad pół roku wcześniej, 26 czerwca 1996 roku, zakończono zdejmowanie nadkładu.

Odkrywka Kazimierz Południe działała przez 32 lata, od 25 listopada 1965 roku. Przez ten czas wydobyto 83 mln 381 tys. ton węgla. Średnia miąższość pokładu węgla wynosiła 7,7 m, powyżej zalegało przeciętnie 47 m nadkładu.

Budowę odkrywki poprzedziły badania archeologiczne, podczas których natrafiono na pozostałości budowli sakralnej z XVIII wieku. Wkop udostępniający znajdował się w południowo-wschodniej części złoża, obok leśniczówki pod lasem. Pierwsze roboty komplikowało położone niedaleko zabagnione jeziorko Kurzyniec.

Na odkrywce Kazimierz Południe testowano nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. To tu po raz pierwszy zastosowano układ KTZ; załoga uczyła się nowego systemu, zmagając się z zasypywaniem przenośników i zrywaną nieustannie taśmą. Tu trafiły pierwsze SRs-y 1200, które zdaniem mechaników były początkowo siedliskiem wszelkich możliwych awarii, oraz pierwsze komputery, służące wówczas do pisania i rejestrowania raportów dyspozytorskich. Także tutaj pracował osławiony Dydol, czyli koparka D 1120, która ćwiczyła załogę w cierpliwości.

1 –  Szyb nr 1 w 1962 roku
2 – Efekt badań archeologicznych
3 – Budowa tras przenośników
4 – Przed uruchomieniem odkrywkę odwiedził premier Józef Cyrankiewicz
5 –  Koparka SchRs 315 urabia pierwsze metry nadkładu w 1963 roku
6 – Widok odkrywki w 1965 roku. Na pierwszym planie koparka D 1120, w głębi SchRs 800.
7 – Dydol na placu montażowym
8 – „Dyspozytornia przesuwna zautomatyzowanej odkrywki Kazimierz”  (podpis z folderu wydanego w 1971 roku)
9 – ”Zespół centralnej rejestracji i przetwarzania danych dyspozytorni odkrywki Kazimierz”
10 –  Układ docelowy odkrywki w roku 1973. Widać koparkę D 1120, SRs 1200, dwa Rs-y 560, na węglu SchRs 315.
11 –  Zawiadowca Marian Burek (kierował odkrywką w latach 1982 – 1993), z lewej naczelnik gminy Kazimierz Biskupi Henryk Ślugaj
12 i 13  –  Odkrywka w roku 1996

Po zakończeniu pracy w polu południowym koparka węglowa Rs 560/2 została wyprowadzona na poziom zero i poddana rocznemu remontowi. Potem dołączyła do pozostałych maszyn przetransportowanych na odkrywkę Kazimierz Północ, która stanowiła naturalną kontynuację pola południowego. Na miejscu przez pewien czas pracowała jeszcze zwałowarka A2RsB 8800, zasypująca wyrobisko końcowe i przygotowująca je do utworzenia akwenu, znanego dzisiaj jako zbiornik w Kozarzewku. Po odkrywce Kazimierz Południe pozostało także lotnisko, osadnik i tereny leśne.    eg

Fot. archiwum, Piotr Ordan

14 –   25 lutego 1997, koparka Rs 560/2 już na poziomie zero
15 –   Fragment zdemontowanego przenośnika węglowego
16 –   Zwałowarka A2RsB 8800
17 –   Maszyny jadą na północ
18 –    Zbiornik po osadniku Kazimierz Południe
19 –   Pozostałością po odkrywce są stawy rybne w Komorowie
20 –   Wyrobisko końcowe
21 –   Zbiornik w Kozarzewku w czasie napełniania
22 –   … i po jego zakończeniu

 

Dodaj komentarz