Morskie wiatraki sfinansują transformację?

ZE PAK i duńska firma Ørsted planują wspólną budowę farm wiatrowych na Bałtyku, właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie.

Ørsted Wind Power jest największym na świecie i najbardziej  doświadczonym producentem  morskiej energii wiatrowej.  Współpraca ZE PAK  z  globalnym liderem  w tej dziedzinie stwarza szansę szybkiej  i efektywnej realizacji  tego ambitnego przedsięwzięcia.  Strony podpisały umowę dotyczącą pięciu spółek projektowych  8 marca br. i  zamierzają wspólnie wystąpić o pozwolenia lokalizacyjne  na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Inwestycja w morskie farmy wiatrowe to  ważny element transformacji energetycznej  ZE PAK.  Cieszymy się,  że naszym partnerem jest  Orsted – firma, która zbudowała najwięcej na świecie elektrowni wiatrowych na morzu.  Połączenie sił pomiędzy  ZE PAK i Orsted  to gwarancja budowy elektrowni wiatrowych  na Bałtyku  w krótkim czasie,  a tym samym szybkiego dostarczenia Polakom taniej i zielonej energii, co jest szczególnie istotne w obecnych czasach – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Jak podkreślają strony porozumienia, realizacja projektu nie tylko pomoże przeciwdziałać zmianom klimatycznym, ale również ograniczy zależność Polski od importu surowców energetycznych, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne naszej części Europy.

Pomyślne przeprowadzenie inwestycji  będzie miało  także istotny wpływ  na mieszkańców naszego regionu – poprzez wsparcie sprawiedliwej transformacji,  bowiem budowie farm  towarzyszyć będzie szereg inicjatyw  społeczno-gospodarczych.  Ørsted i ZE PAK  zamierzają między innymi  utworzyć regionalny  Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  dla Wielkopolski Wschodniej  z budżetem około  50 mln zł (10 mln euro).  Fundusz pomoże  złagodzić ekonomiczne  i  społeczne skutki odchodzenia od węgla  w regionie konińsko-turkowskim.

Nasz wspólny projekt  to najlepszy sposób  na szybkie i skuteczne wybudowanie   farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy licencję  na lokalizację farm,  będziemy produkować   i dostarczać mieszkańcom Polski  tanią i czystą energię,  a także stworzymy  fundusz sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski wschodniej.  Sam region koniński  i lokalne społeczności  skorzystają również  na naszych farmach  dzięki wpływom podatkowym  –  podkreślił Piotr Woźny,  prezes ZE PAK.

Fot. ZE PAK

 

Dodaj komentarz