Orientuj się!

Poruszanie się po terenie odkrywki wcale nie jest łatwe. Strome zjazdy i podjazdy oraz grząskie często podłoże wymagają od kierowców sporych umiejętności. A orientacja w terenie też może sprawić kłopoty, zwłaszcza że obszar wyrobiska nieustannie się zmienia. Maszyny podstawowe przejeżdżają w nowe miejsca, przenośniki są przesuwane – układy znajdują się w ciągłym ruchu.

Aby w tych warunkach nie zgubić drogi i nie uszkodzić pojazdu, ustawiane są znaki informujące i ostrzegawcze. Nasz fotograf uwiecznił od tej strony odkrywkę Jóźwin II B. Zdjęcia zostały wykonane 14 lutego 2008 roku.

Na pierwszym widzimy drogę do byłej dyspozytorni odkrywki Jóźwin, która prowadzi przez wiadukt nad przenośnikiem. Po lewej stronie drogi jest parking przy wjeździe na warsztaty, a po prawej teren, na którym obecnie znajduje się plac składowy węgla. Druga fotografia to ta sama okolica – droga przy przepompowni.

Na kolejnych zdjęciach mamy trasę wzdłuż przenośnika węglowego (fot. 3), który przechodzi pod drogą Budzisław – Ślesin, widać ostry zjazd do tunelu po drogą (fot. 4).

Fotografia nr 5 przedstawia dojazd do stacji napędowo-zwrotnej, dwa przenośniki węglowe ustawiają się pod kątem prostym. A następna pokazuje trudne warunki jazdy i ograniczenia dla wysokości pojazdów przemieszczających się pod przenośnikami (fot. 6).

Znaki widoczne na zdjęciach 7 i 8 informują o tym, że pod drogą biegnie rura odwodnieniowa, zatem kierowca, który wiezie ciężki ładunek, musi się zorientować, czy jej nie uszkodzi.

Na fotografii nr 9 widać drogę prowadzącą na odkrywkę od strony zaplecza, w pobliżu pierwszego cielętnika, a na następnej pochyły wjazd we wkop od strony tarasu widokowego.

Na ostatnich zdjęciach mamy oznakowanie dróg pożarowych, które musi być dobrze widoczne i aktualne. To ważne dla strażaków, którzy systematycznie sprawdzają dojazd do maszyn i urządzeń pracujących w odkrywce.     e

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz