Spółka PGE Energia Odnawialna podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych, jedną z nich jest FW Jóźwin.

Zapowiadana przez nas duża akwizycja trzech farm wiatrowych wzmacnia zielony kierunek transformacji energetycznej Grupy PGE. Z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w technologii lądowych farm wiatrowych umacniamy swoją pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.

Farmy będące przedmiotem zainteresowania PGE znajdują się w trzech województwach: kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) oraz wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie mają one 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pokrywa zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Wszystkie nabywane farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej.

Zamknięcie transakcji (o wartości ponad 900 mln zł) planowane jest w II kwartale 2022 roku. Po jej sfinalizowaniu moc zainstalowana PGE w tej technologii wzrośnie o 12 proc. do ponad 770 MW. Nabycie nowych farm zapewni grupie utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – PGE będzie posiadać 11-procentowy udział zainstalowanych mocy wiatrowych w Polsce.

Transakcja jest elementem realizacji strategii grupy, która zakłada, że w 2030 roku PGE będzie posiadać 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych. Długoterminowym celem strategicznym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Grupy PGE do 2050 roku.

Źródło: PGE

 

Dodaj komentarz