Aquakon na sprzedaż

Grupa Kapitałowa ZEPAK  oferuje sprzedaż  nieruchomości likwidowanej  spółki Aquakon  w Policach  w gminie Sompolno.

Przedmiotem sprzedaży jest  budynek produkcyjno-magazynowy;  szacowana cena netto (bez podatku VAT)  za ten obiekt wynosi 1 840 668 zł,  a prawo wieczystego użytkowania gruntu  6 231 zł.
Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.kwbkonin.pl, w zakładce „Dla dostawców”).

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można kierować do 22 kwietnia do osoby prowadzącej postępowanie  (Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl).
Nieruchomości można oglądać  po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Przemysławem Olczakiem  (tel. 882 060 198, e-mail: Olczak.Przemyslaw@pakgornictwo.com.pl).

Oferty można składać w okresie od 25 kwietnia do 6 maja 2022 roku według zasad ujętych w zaproszeniu.

1–2    Nieruchomość wystawiona na sprzedaż
4-6    Produkcja wody w spółce Aquakon,  fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz