Początki Jóźwina

Odkrywka Jóźwin istnieje od 45 lat. To najdłużej działająca odkrywka w 71-letniej historii kopalni Konin.
Plany wykorzystania złoża Pątnów II, na którym miała powstać nowa odkrywka, sięgają końca lat 1950. W opracowanym w 1959 roku studium eksploatacji konińskich złóż węgla brunatnego przewidziano równoczesną eksploatację trzech odkrywek – Gosławice, Pątnów i Kazimierz Południe. Odkrywka Jóźwin miała zostać uruchomiona po zamknięciu Gosławic, około 1975 r. Ale plan rozwoju przemysłu węgla brunatnego wymagał zwiększenia produkcji w kopalni Turów oraz Konin (tu z 10,4 do 13 mln ton rocznie). Było to możliwe jedynie poprzez przyspieszenie budowy odkrywki Jóźwin.
Roboty inwestycyjne ruszyły w 1965 roku. Szybko powstały drogi dojazdowe i place montażowe dla przenośników i zwałowarek, a także sieć rowów odprowadzających i szyb odwadniający wraz z zapleczem. Następnym etapem był montaż maszyn podstawowych i przenośników.
Zbieranie nadkładu rozpoczęła w 1968 roku koparka ESz 5/45. Wkrótce wspomogły ją kolejne maszyny. W maju 1969 roku uruchomiono układ KTZ składający się z dwóch koparek SchRs 800, jednej Rs 560 i zwałowarki A2RsB 8800 oraz czterech przenośników taśmowych. Do końca 1969 roku za pomocą tych maszyn zebrano 5 157 tys. m3 nadkładu.
W folderze wydanym jeszcze przed uruchomieniem wydobycia czytamy: Ogólny stan robót i wyposażenie odkrywki kwalifikują ją do przekazania do eksploatacji 17 lipca 1971 r.
I tak się stało. Wydobycie na Jóźwinie już w 1972 roku sięgnęło 2 300 tys. ton. W kolejnych latach najczęściej oscylowało między 3 mln a 4 mln ton, by w bieżącej dekadzie skoczyć do ponad 5 mln ton rocznie. Rekord padł w 2012 roku, kiedy na Jóźwinie wydobyto 6 220 tys. ton węgla.               eg

Na zdjęciach:
1 -Wkop udostępniający odkrywki Jóźwin
2 – Przenośniki zbiorcze na zwałowisku zewnętrznym
3 – Stacja przesypowa
4 – Stacja zwrotna na szynach
5 – Załadownia
6 – Stacja przesypowa i unikatowy most skarpowy
7 – Stacja napędowa przenośnika zbiorczego
8 – Pierwszy wkop; w środku droga z Janowa przez Jóźwin do Kleczewa z wiaduktem nad przenośnikami
9 – Ciągnik gąsienicowy z osprzętem do przesuwania przenośników
10 – Stół załadowczy przenośnika z zestawami trójkrążnikowymi
11 – Zwałowarka A2RsB 8800 w drodze na zwałowisko zewnętrzne
12 – Układ technologiczny odkrywki w czasie przekazania do ekslpoatacji
Fot. Ryszard Fórmanek

Dodaj komentarz