ZE PAK – zyski i straty

Grupa ZE PAK opublikowała raport zawierający wyniki finansowe i produkcyjne za 2021 rok. Ze sprawozdania wynika, że firma zanotowała stratę netto w wysokości 317,4 mln zł, wyższą niż w 2020 roku,  kiedy strata wyniosła  226,4 mln zł.  Wzrosła także  strata operacyjna:  z 291,1 mln zł do 512,6 mln zł.
Grupa uzyskała wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w wysokości 243 mln złotych (w 2020 roku wynosił 147,7 mln zł). Przychody ZE PAK w ubiegłym roku przekroczyły 2,45 mld zł i były nieco wyższe niż w roku 2020, kiedy wyniosły 2,2 mld zł.

Produkcja energii elektrycznej netto ogółem w elektrowniach ZE PAK w 2021 roku wyniosła 4,36 TWh i była niższa o 10,10 % w porównaniu do roku poprzedniego. Bloki 1, 2 i 5 w Elektrowni Pątnów I wyprodukowały 1,96 TWh, a blok 9 (Elektrownia Pątnów II) – 2,08 TWh, natomiast elektrownia Konin 0,32 TWh. Pod koniec ubiegłego roku wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca rozpoczęła farma fotowoltaiczna w Brudzewie.

W raporcie podano, że spadek produkcji dotyczył głównie starszych, mniej efektywnych bloków 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów. Na niższą produkcję w pierwszej połowie 2021 roku miały wpływ czynniki o charakterze rynkowym, jak relacja cen sprzedaży energii do cen zakupu uprawnień do emisji CO2 czy import energii elektrycznej.

ZE PAK zwrócił uwagę, że w drugiej połowie 2021 sytuacja rynkowa ulegała stopniowej poprawie, również wolumeny produkcji nie odbiegały w sposób istotny od osiąganych rok wcześniej. Jednak coraz większy wpływ na wielkość produkcji ma dostępność węgla z eksploatowanych odkrywek. W raporcie wyjaśniono, że PAK KWB Konin, zgodnie z przyjętym planem stopniowego odchodzenia od wytwarzania energii z węgla, nie podejmuje znaczących inwestycji w segmencie wydobycia, bazując na eksploatowanych obecnie odkrywkach, których zasobność jest coraz mniejsza. Ogranicza to obecne zdolności wytwórcze grupy i będzie również w wpływało na zmniejszenie produkcji energii z węgla w przyszłych latach.

W liście dołączonym do raportu prezes Piotr Woźny napisał:
Z całą pewnością rok 2021 był rokiem przełomowym nie tylko dla ZE PAK, ale dla europejskiego i polskiego rynku energetycznego. Bezprecedensowy wzrost cen uprawnień do emisji CO2, destabilizacja rynków energetycznych Unii Europejskiej spowodowana wzrostem zapotrzebowania na gaz i zachowaniami Gazpromu – które jak już dzisiaj wiem były prologiem do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak również skokowy wzrost ceny energii elektrycznej w Polsce – wszystkie te wydarzenia tworzyły wyjątkowo niestabilne otoczenie dla działalności producentów energii elektrycznej. (…)
W tym roku będziemy kontynuować wszystkie działania związane z realizacją nowych kierunków strategii ZE PAK. (…) W dalszym ciągu będziemy aktywnie angażować się w próbę pozyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tak aby stanowił on realne wsparcie dla naszych pracowników i przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy w Wielkopolsce Wschodniej, które zastąpią miejsca likwidowane w sektorze górniczym i energetycznym.

 

Dodaj komentarz