Spółka PGE Energia Odnawialna zamierza wybudować dwie farmy fotowoltaiczne w powiecie zgorzeleckim. Instalacje powstaną do końca maja przyszłego roku.

Farmy fotowoltaiczne Zawidów 1 oraz Zawidów 2 (każda o mocy 1 MG) zlokalizowane są w pobliżu kopalni i elektrowni Turów. Ich budowa zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten stanowi część długofalowego programu Grupy PGE polegającej na transformacji regionu turoszowskiego. Program przewiduje także budowę farm wiatrowych oraz magazynu energii.

Instalacje PGE zostaną uruchomione w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii, w którym oprócz spółki PGE Energia Odnawialna uczestniczą samorządy z terenu powiatu zgorzeleckiego, starostwo oraz wiele regionalnych spółek komunalnych.
Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie w najbliższych latach dwóch farm i dwudziestu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2,5 MW, jednej instalacji solarnej oraz trzech powietrznych pomp ciepła. Według wstępnych szacunków roczna produkcja energii elektrycznej z nowych źródeł osiągnie poziom ponad 2,6 GWh, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 2700 gospodarstw domowych oraz zredukować emisję CO2 o około 2 tys. ton.

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

 

Dodaj komentarz