ZE PAK ma 100 MW z biomasy

W piątek 24 czerwca  uroczyście otwarty został  blok biomasowy nr 2  w Elektrowni Konin.  Kocioł,  wcześniej spalający węgiel brunatny,  został zmodernizowany  i przystosowany  do spalania biomasy.  Instalacja o mocy 50 MWe  produkuje energię elektryczną  oraz pełni funkcję rezerwowego źródła ciepła  dla pierwszego bloku biomasowego,  zasilającego w ciepło miasto Konin.

Modernizacja kotła K7 wraz z turbogeneratorem TG5 obejmowała m.in.  roboty budowlano-montażowe urządzeń podstawowych  i  pomocniczych oraz  instalację bloku  50 MW  wraz  z zapleczem, a także dostosowanie urządzeń współpracujących z kotłem K7  (jak elektrofiltr wraz z instalacją odpopielania,  system podawania paliwa czy turbogenerator)  do jego zmodyfikowanych parametrów eksploatacyjnych.

Pomiary gwarancyjne wykonane  w czasie trwania  ruchu próbnego bloku,  potwierdziły spełnienie  przez blok biomasowy  wszystkich gwarantowanych  parametrów technicznych Grupy A,  w tym emisje zanieczyszczeń  w spalinach,  które w wielu przypadkach  wynoszą  znacznie poniżej  deklarowanych parametrów kontraktowych.

Trudno znaleźć lepsze miejsce,  żeby rozmawiać o transformacji energetycznej,  niż Elektrownia Konin.  Tutaj powstała  pierwsza w Polsce  systemowa elektrownia  na węgiel brunatny. Teraz udało nam się  oddać do użytku  drugi kocioł biomasowy,  który powstał  zgodnie ze wszystkimi standardami  gospodarki obiegu zamkniętego.  To w stu procentach OZE –  powiedział prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Oba kotły biomasowe  działające w Elektrowni Konin  mogą produkować 100 MWe.  To część strategii spółki  zmierzającej do  zastąpienia węgla brunatnego  źródłami odnawialnymi.  O kolejnych projektach mówił Maciej Stec,  wiceprezes Grupy Polsat Plus:  Mamy plany odnośnie  energetyki ze słońca –  600 MW, do tego 70 MW w Brudzewie  – oraz energetyki wiatrowej na lądzie  – 250 MW.  Jesteśmy w trakcie  aplikacji o sztuczną wyspę,  farmę na Bałtyku.  Mamy też ambitne plany,  jeśli chodzi o śmieci,  chcemy zbudować  dwie instalacje  termicznej obróbki odpadów. Śledzimy również  sprawy związane  z małymi reaktorami jądrowymi.  Dzięki nowemu blokowi  będziemy mogli produkować  prawie tonę  wodoru dziennie.

Otwarcie drugiego kotła na biomasę  miało uroczystą oprawę,  zaproszono wielu gości,  w tym Zygmunta Solorza  oraz władze województwa  i  miasta.  Podczas spotkania  wystąpiła z koncertem  Orkiestra Dęta PAK KWB Konin.  Uczestnicy mogli  także zobaczyć  wystawę zdjęć  autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego,  który uwiecznił miasto  i kopalnię węgla brunatnego  przed ponad 60 laty.

Fot. ZE PAK

Dodaj komentarz