10 lat w Zespole PAK

Mija dziesięć od włączenia kopalni Konin w strukturę ZE PAK.

W 2012 roku Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin nabył 85 procent kapitału zakładowego Kopalni Węgla Brunatnego  „Konin”  w  Kleczewie S.A.  Zgodnie z  umową sprzedaży  18 lipca 2012 roku  minister skarbu państwa  przeniósł własność  pakietu 85 procent akcji na  Zespół Elektrowni PAK,  a 10 sierpnia  Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  zarejestrował zmianę firmy spółki  na PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna.   e

 

Dodaj komentarz