Tureckie czy Adamowskie?

Po odkrywkach kopalni Adamów  pozostanie jedenaście  zbiorników wodnych.  Tworzą one ciekawy i  urozmaicony  krajobrazowo  kompleks.  Kilkakrotnie  pisaliśmy  o  pracach rekultywacyjnych  prowadzonych  na  terenie  zamkniętej  już  kopalni  oraz  o samych akwenach.  Zaproponowaliśmy  nawet nazwę  Pojezierze Adamowskie.  Okazuje się,  że mieszkańcy regionu wolą określenie  Pojezierze Tureckie  –  tak twierdzi  „Echo Turku”,  opisując akweny  pogórnicze  kopalni  Adamów.

Jedenaście zbiorników Pojezierza Tureckiego
Istniejące i powstające zbiorniki wodne na terenach pokopalnianych i związanych z byłym już przemysłem paliwowo-energetycznym na terenie powiatu tureckiego, już teraz okrzyknięte zostały „Pojezierzem Tureckim”. By napełnić nowo powstające zbiorniki potrzeba 174 milionów metrów sześciennych wody. Lokalne cieki ma w tym wesprzeć woda ze zbiornika Jeziorsko, która popłynie rzeką Teleszyną.

Przez ponad 60 lat KWB Adamów prowadziła na czterech tysiącach hektarów odkrywkową eksploatację węgla brunatnego. W 2020 roku podjęto decyzję o jej likwidacji. Przez długie lata jedynym zbiornikiem retencyjnym służącym tureckiemu przemysłowi paliwowo-energetycznemu, był ten w Ugorach gmina Dobra. Później doszedł zbiornik na pulpę z popiołów elektrowni na pograniczu Lasek i Psar w gminie Przykona, zwany „Durowym Jeziorem”. Następnie trzy zbiorniki powstały w wyrobiskach pokopalnianych: Przykona oraz Bogdałów i Janiszew w gminie Brudzew.

Kolejne trzy zbiorniki, których budowę zakończono to: Koźmin, Głowy i Koźmin Końcowy. Planowo ich napełnianie poprzez Teleszynę, Strugę Spycimierską i Kaczkę, także wodami zbiornika Jeziorsko. Dlatego miano między innymi wykopać kanał łączący Strugę z Kaczką. Woda z Jeziorska okazała się w tym przypadku zbędna, stąd część robót nie została wykonana. Budowane są zbiorniki Adamów Pośredni i największy Adamów Końcowy. Te już na pewno wymagały będą wody z Jeziorska, którą wtłaczała będzie pompownia Miłkowice II. Stąd już teraz rozpoczyna się czyszczenie i odbudowa koryta Teleszyny. Między innymi w tej sprawie odbyło się w Urzędzie Gminy Przykona, spotkanie przedstawicieli zainteresowanych samorządów z wysłannikami PGW Wody Polskie. Teleszyna wraz poprzedzającym ją kanałem będzie konserwowana i rekonstruowana na całej długości, czyli od Miłkowic do ujścia do rzeki Warty. Napełnianie dwóch pozostałych zbiorników ma się rozpocząć w 2023, a zakończyć w 2027 roku. Ostatni ze zbiorników to 154-hektarowy Władysławów, który zasila rzeczka Topiec. Także jej koryto ma zostać w tym roku odbudowane.

Całkowita powierzchnia zbiorników Pojezierza to co najmniej 850 ha. Zdaniem Mirosława Broniszewskiego, wójta gminy Przykona, wpisuje się to doskonale w Program Kształtowania Zasobów Wodnych. Tak potężna retencja na terenie wschodniej Wielkopolski, zapobiegnie jego zdaniem stepowieniu. Jednocześnie tereny pokopalniane zostaną przywrócone przyrodzie i ludziom, ponieważ staną się terenem wypoczynku i rekreacji.     (Echo Turku, 6 września 2022)

Fot. Piotr Ordan (4 – 9),  archiwum (1 – 3)
1-3  Zbiornik Bogdałów
4 –  Zbiornik Koźmin końcowy (2018)
5 –  Zbiornik Głowy (2018)
6-9   Zbiornik Przykona

 

Dodaj komentarz