Drzewce – ostatki

Ponad miesiąc temu, 8 sierpnia, zakończona została eksploatacja węgla na odkrywce Drzewce. Od tej pory załoga wykonuje prace zmierzające do całkowitej likwidacji odkrywki, polegające na wyprowadzeniu wszystkich maszyn podstawowych na poziom zero i likwidacji tras przenośników węglowych. Ostatnim etapem robót górniczych będzie sprzątanie terenu i transport wybranych elementów na odkrywkę Tomisławice. Jednocześnie demontowana jest infrastruktura kolejowa i urządzenia elektryczne.

Roboty likwidacyjne wykonywane są w dość szybkim tempie, o czym świadczą zamieszczone poniżej zdjęcia. Tak prezentował się park maszynowy odkrywki Drzewce siódmego września.     e

Fot. Tomasz Siodła

 

Dodaj komentarz