Akcja krwiodawstwa

Górniczy  Klub Honorowych  Dawców Krwi  PCK działający  przy  kopalni  Konin  organizuje  kolejną  akcję  grupowego  oddawania  krwi.  Odbędzie  się  ona  w piątek 18 listopada  2022 roku   od godz.   8.00  do  11.30   w   Zespole  Szkół  Górniczo-Energetycznych  w  Koninie.  Akcję obsługiwać  będzie  Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  z Kalisza.

Uczestnicy  powinni zgłosić się  do dużej  sali gimnastycznej  ZSGE  (wejście od strony  ul. Wyszyńskiego  – małe drzwi).  Trzeba zabrać  dowód osobisty  oraz osłonę  na usta i nos.

Informacje  na temat  akcji można  znaleźć także  na stronie internetowej  klubu: www.hdkpckpakkwbkonin.

 

Dodaj komentarz